صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

نطق یوسف داودی تاریخ 1397-12-01

Davoudi-Yousef-10-290_1-020441-1397-12-01-P.mp4
نطق و مصاحبه یوسف داودی

نظرات کاربران

Parameter:390558!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون