صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

نطق حسن لطفی تاریخ 1397-05-16

Lotfi-Hasan-10-232_1-040342-1397-05-16-T.mp4
نطق و مصاحبه حسن لطفی

نظرات کاربران

Parameter:364534!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون