صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

نطق رسول خضری تاریخ 1398-02-15

Khezri-Rasoul-10-315_1-035814-1398-02-15-T.mp4
نطق و مصاحبه رسول خضری

نظرات کاربران

Parameter:410731!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون