صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

نطق ژرژیک ابرامیان تاریخ 1397-12-14

Abrameian-Jorjic-10-1136_1-000000-1397-12-14-EV.mp4
نطق و مصاحبه ژرژیک ابرامیان

نظرات کاربران

Parameter:410428!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون