صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

نطق یوسف داودی تاریخ 1397-07-15

Davoudi-Yousef-10-248_1-021059-1397-07-15-N7.mp4
نطق و مصاحبه یوسف داودی

نظرات کاربران

Parameter:364270!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون