1400/03/17
0.0 (0)

گفت وگوی کارگران با رئیس مجلس در بازدید از تونل کویرکوه ایلام

رئیس مجلس در جریان بازدید از تونل کویرکوه ایلام در پاسخ به درخواست کارگران مبنی بر پرداخت حقوق عقب افتاده تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید به وظیفه خود در قبال کارگران عمل کنند و مجلس این مسئله را پیگیری می کند.

210607000011.mp4

نظرات کاربران

Parameter:489813!model&10326 -LayoutId:10326 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی مطالب صوت و فیلم

شفافیت

بیشتر