1399/10/17
2.0 (1)

قالیباف در بدو ورود به شهرکرد در جمع خبرنگاران:

نظارت میدانی مجلس با اولویت مناطق محروم صورت می گیرد

210106000011.mp4

نظرات کاربران

Parameter:472250!model&10326 -LayoutId:10326 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی مطالب صوت و فیلم

شفافیت

بیشتر