صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » دستورجلسه کمیسیون

435910 1398/08/06 09:38:00
0.0 (0)

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دهم 23 طرح‌ و لایحه را در دست بررسی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به شرح زیر است:

1- طرح استانی ـ شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی

2- طرح اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی

3- طرح الحاق یک بند به ماده (78) مکرر (1) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

4- طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

5- طرح افزایش حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

6- طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی

7- طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

8- طرح استفساریه در خصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده (30) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها

9- طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب

10- طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

11- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

12- لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

13- طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

14- طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته،‌ دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

15- لایحه جامع انتخابات

16- طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران

17- طرح اصلاح قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

18- طرح الحاق یک جزء به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی  برنامه‌های توسعه کشور (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

19- طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

20- طرح اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

21- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها

22- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

23- طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی

نظرات کاربران

Parameter:435910!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون