صفحه اصلی » اخبار مجلس » اطلاع رسانی(مجلس)

500867 1400/10/20 21:05:00
0.0 (0)

با صدور پیامی؛

دکتر قالیباف انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب مجدد الحلبوسی را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، پیام تبریک دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق به شرح زیر است:

جناب آقای محمد الحلبوسی
 رئیس محترم مجلس نمایندگان 
جمهوری عراق 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛ 

خرسندم بهترین تبریکات و تهنیـت هـای خـود را بـه مناسـبت انتخـاب مجـدد جنابعالی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق ابراز نمایم.

اطمینـان دارم بـا حمایـت و پشتیبانی مجـالس دو کشـور مناسـبات برادرانـه فیمابین در عرصه‌های گوناگون بیش از پیش توسعه و گسترش خواهد یافت.

همکاری‌های پارلمانی فیمابین به عنـوان بخـش مهمی از روابـط دوستانه تهـران و بغداد موجـب اسـتحکام و تحکیم روزافـزون مـراودات دو کشـور در عرصـه هـای گوناگون خواهد بود.

در این راستا از جنـاب عـالی بـرای دیـدار از جمهـوری اسلامی ایران دعوت بـه عـمـل می آورم . امیـدوارم در نخستین فرصـت ممکـن جنابعـالی را در تهران ملاقات کنم.

فرصـت را مغتـنـم شـمرده؛ از درگـاه خداونـد متعـال سـلامت و موفقیـت روزافزون جنابعـالی ، سـعادت و بهـروزی ملت و دولـت کشـور دوسـت ، مسـلمان و همسایه جمهوری عراق را مسئلت می نمایم.

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران.

نظرات کاربران

Parameter:500867!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

شفافیت

بیشتر