صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » هفتگی مجلس

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور کارجلسات هفتگی صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (یکم، سوم  و چهارم مهرماه 97 ) اعلام شد.

 

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

91

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب‌ و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حفاظت از خاک (ارجاع از جلسه‌ علنی)

اصلاحیه3

652

102-651

دوپیوست‌دارد

652 دو اصلاحیه و پیوست1دارد

 1.  

12

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح استفساریه تبصره(2) ماده واحده قانون اصلاح بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان 1)

1094

19

 1.  

392

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/2/1397 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای ‌‌بیش‌ از‌15 نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفت)

984

888

 1.  

339

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح یک فوریتی اصلاح تعطیلات رسمی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1/9/1396 به تصویب ‌رسیده است)

1067

734

1091

 1.  

446

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

طرح یک فوریتی استفساریه بند (هـ) تبصره (1)‌ قانون بودجه سال 1397 کل کشور (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 16/5/1397 به تصویب ‌رسیده است)

1087

1038

 1.  

267

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت‌آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)

705

514

 1.  

89

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه‌ تشکیل‌سازمان‌صنایع‌دریایی‌ نیروهای مسلح (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

جایگزین1

716

100-559

سه پیوست دارد

560-716

 1.  

160

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه‌معافیت‌وزارتخانه‌هاومؤسسات‌دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

921

179

971

 1.  

 

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح‌‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

710

53

 1.  

253

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

673

پیوست1 دارد

461

اصلاحیه1

دارد

 1.  

330

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

683

ــ

 1.  

346

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

902

758

 1.  

90

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

جایگزین1 663

101-662

دوپیوست‌و جایگزین1 پیوست2 دارد-

663

 1.  

266

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

685

513-684

پیوست1 دارد

 1.  

244

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان               (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1023

444-1023

پیوست1 دارد

1051

پیوست1 دارد

 1.  

364

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه 1

965

796-894

964-965

پیوست 1 دارد

994

پیوست 1 و 2 دارد

 1.  

410

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح‌اصلاح‌ماده(3)والحاق‌یک‌ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (5/3/1394)(دراجرای‌تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی)

1070

974

1090

 1.  

389

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1073

872

1093

 

سؤالات 

 1. سؤالات آقایان محمد مهدی برومندی نماینده محترم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد   ‌(یک فقره) و حسن کامران نماینده محترم اصفهان(یک فقره) از وزیر محترم نیرو
 2. سؤال آقای حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل، زهک و هیرمند، نیمروز و هامون از وزیر محترم ورزش و جوانان
 3. سؤالات آقایان علی محمد شاعری نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه‌(یک فقره) و  محمد دامادی نماینده محترم ساری و میاندورود(یک فقره) از وزیر محترم جهاد کشاورزی

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ159)

2. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور ( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 166)

3. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری         طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

4. گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)

5. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)

6. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)

7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)

8. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

9. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول  بانکی کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)

10. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ- اصلاحیه148)

11. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها             (در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1089)

 

انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ شوراها و امور داخلی کشور جهت عضویت در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها (موضوع ماده (89) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی مصوب 20/4/1396)

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌  صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور (موضوع جزء(8) بند(الف)ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393 )

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ انرژی به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی (موضوع جزء(3) بند(الف)ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393 )

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار (موضوع جزء(3) بند(ب)ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393 )

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی جهت عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع جزء(1) بند(ب) ماده (21) قانون اصلاح قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

انتخاب یک نفر از  اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ مذکور به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع جزء(5) بند(الف)ماده(116) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی (موضوع جزء(5) ماده(39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386)

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌مذکور به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات (موضوع بند(ذ)ماده(1) قانون زکات مصوب 8/8/1390)

 

مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین

----------------------------------------

ماده (89) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/04/1396

ماده 89 ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1 ـ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :

1 - شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده ( 4 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/ 1382

2 - شورای عالی فضایی موضوع ماده ( 8 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382

3 - شورای عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب 30/ 4/ 1381

4 – شورای‌عالی‌میراث‌فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل‌سازمان میراث فرهنگی‌وگردشگری‌مصوب23/10/1382

5 - شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 24/ 8/ 1371

6 – شورای‌عالی‌انفورماتیک کشور موضوع ماده (2)لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب4/ 4/ 1359 شورای انقلاب

7 - شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده (1) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 8/ 12/ 1372

8 - شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده(9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب15/2/1387

ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر :

1 - شورای عالی بیمه موضوع ماده ( 10 ) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 /3/ 1350

2 - شورای اقتصاد موضوع ماده ( 2 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12/ 1351

3 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/ 9/ 1384

 

هیأت نظارت اندوخته اسکناس

ماده (16)قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب 18/04/1351 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی

‌فصل سوم - ارکان

‌ماده16 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

1 - مجمع عمومی. 2 - شورای پول و اعتبار. 3 - هیأت عامل. 4 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس. 5 - هیأت نظار.

بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس

‌ماده 21 - الف - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد.

ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود:

۱ ـ دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور ۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او ۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او ۴ ـ خزانه دار کل کشور ۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات ۶ ـ رئیس هیئت نظار

‌تبصره - مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ماند.

ج - آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌د - اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

‌الحاق تبصره 2 ذیل بند "ب" ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور  مصوب 29/11/1357

هیئت و‌زیران دو‌لت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۵۷ با توجه به انحلال مجلسین سنا و شورای ملی تصویب نمودند:

تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ذیل بند (ب) ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ اضافه می‌شود و تبصره قانون مذکور به تبصره یک تبدیل می‌گردد.

تبصره ۲ ‌ـ‌دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذکور در قسمتهای ۱ و ۲ بند (ب) مزبور برای اجرای و‌ظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می‌شوند.

لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۴ ـ بند (ب) ماده ۲۱ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: «ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود: ۱ ـ دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور  ۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او         ۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او  ۴ ـ خزانه دار کل کشور  ۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات  ۶ ـ رئیس هیئت نظار

تبصره ـ مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.

6ـ در تمام مواد و تبصره های قانون پولی و بانکی کشور کلمات بصورت زیر تبدیل و اصلاح می‌شود:
«وزیر امور اقتصادی و دارائی» بجای «وزیر دارائی و وزیر اقتصاد» «وزارت اموراقتصادی و دارائی » بجای « وزارت دارائی یا اقتصاد» «جواهرات ملی » بجای «جواهرات سلطنتی» «حکم رئیس جمهوری » بجای « فرمان همایونی» «مجلس شورای ملی » بجای «مجلس سنا یا مجلسین»

 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی – ماده(116) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.

الف - ترکیب شورا :  1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا) 2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال. 3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال. 4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی‌کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. 6- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.  اعضاء مذکور در بندهای(2)،(3)و(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می‌گردند. 7- وزیر کار وامور اجتماعی.

هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی

ماده (39) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386

ماده39 – به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌‌گردد:  ‎‎‎‎1- وزیر امور اقتصادی و دارایی ‎‎‎‎2- وزیر دادگستری ‎‎‎‎3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی ‎‎‎‎4- وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی  ‎‎‎‎5- دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.                     
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌کند.

                                                         شورای مرکزی زکات – ماده (1) قانون زکات (مصوب 8/8/1390)

ماده 1ـ به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی‌فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا) ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا) پ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ت ـ وزیر کشور ث ـ وزیر جهاد کشاورزی ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی‌ایران خ ـ رئیس‌شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ذ ـ یک‌نماینده‌ازکمیسیون‌اقتصادی‌مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر     تبصره ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌گردد. همچنین وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.

نظرات کاربران

Parameter:354721!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون