صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » هفتگی مجلس
357609 1397/07/28
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

دستور جلسات هفتگی صحن مجلس از روز شنبه بیست و هشتم مهرماه لغایت چهارشنبه دوم آبان ماه  اعلام شد

 

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

338

بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1/9/1396 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)

733

-

 1.  

351

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/9/1396 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)

769

-

 1.  

356

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند (چ) ماده (88) قانون برنامه پنجساله‌ششم‌توسعه‌اقتصادی،‌اجتماعی‌وفرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/10/1396 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)

777

-

 1.  

420

بررسی طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون‌اجرای‌سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/3/1397 به تصویب ‌رسیده است‌ودراجرای‌تبصره(2) ماده(145)آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)

990

-

 1.  

423

بررسی طرح یک فوریتی نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/4/1397 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه داخلی در دستور قرار گرفت)

998

-

 1.  

427

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون‌ بودجه سال 1397 کل کشور (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 13/4/1397 به تصویب‌رسیده است و در اجرای‌ تبصره(2) ماده(145)‌ آیین‌نامه ‌داخلی‌ در دستور قرار گرفت)

1006

-

 1.  

267

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت‌آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (در اجرای ‌ماده(104)آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)

705

514

پیوست1دارد

 1.  

89

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه‌ تشکیل‌سازمان‌صنایع‌دریایی‌ نیروهای مسلح(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

جایگزین1

716

100-559

سه پیوست دارد

560-716

 1.  

160

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه ‌معافیت‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی         (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

921

179

971

 1.  

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح‌‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

710

53

 1.  

253

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

673

پیوست1 دارد

461

اصلاحیه1

دارد

 1.  

330

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

683

ــ

 1.  

346

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

902

758

 1.  

90

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

جایگزین1 663

101-662

دوپیوست‌و جایگزین1 پیوست2 دارد-

663

 1.  

266

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن (دراجرای‌ماده(104)آیین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌در دستور قرار گرفت)

685

513-684

پیوست1 دارد

 1.  

244

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان               (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1023

444-1023

پیوست1 دارد

1051

پیوست1 دارد

 1.  

364

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت‌آنها در امر صادرات‌و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه1

965

796-894

964-965

پیوست 1 دارد

994

پیوست 1 و 2 دارد

 1.  

410

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح‌اصلاح‌ماده(3)والحاق‌یک‌ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب(5/3/1394)(دراجرای‌تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی)

1070

974

1090

 1.  

389

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1073

872

1093

 1.  

417

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1095

987

 1.  

113

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

836

124

835

پیوست1 دارد

 1.  

438

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (در اجرای ماده(104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1111

1026

پیوست1 دارد

1135

 1.  

249

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

720

457

719

 1.  

441

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

رد طرح استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده(149) و تبصره (2) ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1075

1029

سؤالات 

 

 1. سؤال آقای حسن کامران نماینده محترم اصفهان از وزیر محترم نیرو
 2. سؤالات آقایان علی محمد شاعری نماینده محترم بهشهر، نکا و گلوگاه(یک فقره) و نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان محترم ارومیه و تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس (یک فقره) از وزیر محترم جهاد کشاورزی

 

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 1. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور (موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 166)
 2.   بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل‌هشتادوپنجم(85) قانون‌اساسی‌(دراجرای‌ماده(168) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)
 3. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)
 4. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)
 5. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)
 6. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری         طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس )(شماره چاپ 433)
 7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول  بانکی کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)
 8. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ- اصلاحیه148)
 9. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات و صادرات ، مبارزه با قاچاق کالا ، تخلفات مال0ی ، عدم رعایت قانون و ضوابط و... ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ195)
 10. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها             (در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1089)
 11. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال 1396 کل کشور  (در اجرای بند(7) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 218)

انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

 

 

عنوان

انتخاب دو‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (موضوع ماده(6) قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378)

انتخاب‌دونماینده‌بامعرفی کمیسیون‌تخصصی‌ذیربط‌وانتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد (موضوع جزء (5) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه (موضوع جزء (1) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ‌شورای‌عالی‌علوم،تحقیقات‌وفناوری (موضوع ماده (3) قانون ‌اهداف، وظایف‌ و تشکیلات ‌وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ وفناوری ‌مصوب 18/5/1383)

انتخاب یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی آب (موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 06/10/1379)

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع جزء (5) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور (موضوع بند "ژ" ماده (37) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392)

انتخاب یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در             شورای‌راهبری‌دادرسی‌الکترونیکی(موضوع بند "ص" ماده (649) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392)

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری (موضوع بند (7) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)

 
 

مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین

----------------------------------------

‌ماده (6) قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب21/09/1378

‌ماده 6 - واردات و خروج موقت یا دائم تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (‌یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از‌کشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع است. هیأت امناء گزارش وسائل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و‌سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعد را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال‌می‌کند.‌دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند مفاد آیین نامه‌ای را که به پیشنهاد‌هیأت امناء به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجراء نمایند.‌تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تأیید وزارتخانه مزبور‌وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین سازمان بهزیستی از جمله صندلی چرخدار در صورت موافقت‌دولت از معافیت مذکور در بند مربوط به هیأت امناء برخوردار خواهد بود. هیأت امناء می‌تواند برای راه‌اندازی واحدهای مربوط به خود و مراکز‌بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای توسعه یافته با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران پایوران مورد لزوم را استخدام‌نماید.

‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون امور بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس در جلسات‌هیأت‌امناء به عنوان ناظر شرکت‌وبرنحوه‌هزینه‌نمودن ردیف مربوط‌به هیأت امناء نظارت خواهند کرد.

----------------------------------------

جزء (5) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

   الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :       ...

   ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر :

1 شورای عالی بیمه موضوع ماده(10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب30 /3/1350
2 - شورای اقتصاد موضوع ماده(2 )قانون برنامه و بودجه مصوب10 /12/ 1351     3 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ( 3 ) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/ 9/ 1384    4 - شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389   5 - شورای عالی استاندارد موضوع ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/ 11/ 1371

----------------------------------------

ماده (3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌‌علوم تحقیقات‌و فناوری مصوب 18/05/1383

‌ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون «‌‌شورای‌عالی‌علوم تحقیقات‌و فناوری» با‌ترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد:  - رئیس‌جمهور - وزیر ‌علوم تحقیقات‌و فناوری.  - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - وزیر آموزش و پرورش. - دو تا چهار نفر از اعضای هیأت دولت به انتخاب هیأت دولت.  - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه ایشان.- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات ‌به انتخاب مجلس ‌شورای اسلامی‌به‌عنوان ناظر.- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - رؤسای فرهنگستان‌های ‌علوم ‌علومپزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی. - سه نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی (‌یک نفر از دانشگاههای ‌علوم پزشکی) به‌انتخاب ‌شورای مرکزی دانشگاههای مربوطه. - یک نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. - سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهها و مراکز تحقیقات‌ به انتخاب‌تشکل‌ها و انجمن‌های علمی. - سه نفر از صاحب‌نظران بخشهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور.

----------------------------------------

ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379

‌ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

----------------------------------------

جزء (5) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :

1 - شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده ( 4 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/ 1382   2 - شورای عالی فضایی موضوع ماده ( 8 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382  3 - شورای عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب 30/4/1381  4 - شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382  5 - شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 24/8/1371

----------------------------------------

ماده (37) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/06/1392

ماده 37ـ ماده(53) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:
ماده53 ـ هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت(رئیس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌پ ـ وزیر کشور ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث ـ وزیر دادگستری ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها خ ـ فرمانده نیروی نتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایراندـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی ایران رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران زـ نماینده بسیج اصناف کشور ژـ دو نفراز نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظربدون حق رأی

----------------------------------------

بند "ص" ماده (649) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392

ماده 649 ـ(الحاقی 08/07/1393) به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی ، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود :

الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ( دبیر شورا ) ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه پ ـ رئیس دیوان عالی کشور

ت ـ دادستان کل کشور ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه رـ معاون راهبردی قوه قضائیه زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژـ وزیر دادگستری س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

----------------------------------------

بند (7) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386

 

ماده 114- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد اعضاء شورای یاد شده عبارتند از: 1 - رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت. 2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران. 4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد 5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور. 6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور. 7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

 

 

 

نظرات کاربران

Parameter:357609!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون