صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » هفتگی مجلس
355398 1397/07/14
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای  اسلامی  در روزهای  یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ( پانزدهم، هفدهم و هیجدهم مهرماه ) اعلام شد

 

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

345

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ارجاع از جلسه علنی)  

اصلاحیه1

960

748-959

960

 1.  

52

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان1)

1118

61-946

پیوست1دارد

 1.  

201

بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 10/6/1395 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) و ماده (104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه2

260

260

اصلاحیه1 و

یک‌پیوست دارد

 1.  

433

بررسی طرح یک‌فوریتی‌اصلاح‌ماده(242)قانون‌آیین‌دادرسی کیفری (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/5/1397 به تصویب‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)

1014

1112

 1.  

267

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت‌آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)

705

514

پیوست1دارد

 1.  

89

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه‌ تشکیل‌سازمان‌صنایع‌دریایی‌ نیروهای مسلح (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

جایگزین1

716

100-559

سه پیوست دارد

560-716

 1.  

160

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه ‌معافیت‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی         (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

921

179

971

 1.  

 

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح‌‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

710

53

 1.  

253

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

673

پیوست1 دارد

461

اصلاحیه1

دارد

 1.  

330

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

683

ــ

 1.  

346

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

902

758

 1.  

90

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

جایگزین1 663

101-662

دوپیوست‌و جایگزین1 پیوست2 دارد-

663

 1.  

266

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن(دراجرای‌ماده(104)آیین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌در دستور قرار گرفت)

685

513-684

پیوست1 دارد

 1.  

244

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان               (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1023

444-1023

پیوست1 دارد

1051

پیوست1 دارد

 1.  

364

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت‌آنها در امر صادرات‌و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه1

965

796-894

964-965

پیوست 1 دارد

994

پیوست 1 و 2 دارد

 1.  

410

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:

طرح‌اصلاح‌ماده(3)والحاق‌یک‌ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (5/3/1394)(دراجرای‌تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی)

1070

974

1090

 1.  

389

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1073

872

1093

 1.  

417

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1095

987

 1.  

113

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

836

124

835

پیوست1 دارد

 1.  

438

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (در اجرای ماده(104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1111

1026

پیوست1 دارد

 

سؤالات  

 1. سؤالات آقایان حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز (یک فقره) و حسن کامران نماینده محترم اصفهان (یک فقره) از وزیر محترم نیرو
 2. سؤالات آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات ‌(دوفقره) از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد و اسلامی (شماره چاپ 214و215)

an>

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 1. گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)
 2. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور (موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 166)
 3.   بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل‌هشتادوپنجم(85) قانون‌اساسی‌(دراجرای‌ماده(168) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)
 4. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)
 5. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 187)
 6. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)
 7. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری         طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای‌ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس )(شماره چاپ 433)
 8. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات‌غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول  بانکی کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ199)
 9. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بُعد داخلی و خارجی از سال 1384 تا 1396 ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ- اصلاحیه148)
 10. بررسی‌تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (دراجرای‌ماده(44)آیین‌نامه‌داخلی مجلس)(چاپ944)
 11.  بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها             (در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1089)

انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن (ماده(10) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390)

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش (موضوع ماده(4) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل ‌‌شورای‌عالی‌آموزش و پرورش مصوب 29/07/1381همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی)

انتخاب یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (1)قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393)

انتخاب دو‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (موضوع ماده(6) قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378)

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد (موضوع جزء (5) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه (موضوع جزء (1) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ‌شورای‌عالی‌علوم،تحقیقات‌وفناوری (موضوع ماده (3) قانون ‌اهداف، وظایف‌ و تشکیلات ‌وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ وفناوری ‌مصوب 18/5/1383)

انتخاب یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی آب (موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 06/10/1379)

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست (موضوع جزء (5) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

 

مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین

----------------------------------------

ماده(10)قانون اصلاح قانون معادن(مصوب 22/8/1390)

ماده ۱۰ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۱۲ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) ۲ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه ۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) ۵ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت۷ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر ۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور ۱۰ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن ۱۱ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره۱ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.   تبصره۲ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.  تبصره۳ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به‌شرح ذیل است: الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن  ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی   ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون تبصره۴ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. تبصره۵ ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

تبصره۶ ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

----------------------------------------

ماده (4) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل ‌‌شورای‌عالی‌آموزش و پرورش مصوب 29/07/1381 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۴ - ماده (۹) لایحه قانونی راجع به تشکیل ‌شورای‌عالی‌آموزش و پرورش‌مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه ۱۶/۱/۱۳۵۹ ‌شورای مذکور و قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل ‌شورای ‌عالی ‌آموزش و پرورش و‌الحاق یک ماده به آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ مجلس ‌شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

‌ماده ۹ - تعداد اعضای رسمی یا پیوسته (۲۲) نفر به شرح زیر خواهد بود:

۱ - رئیس جمهور. ۲ - وزیر ‌آموزش و پرورش. ۳ - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در غیاب وی معاون ‌آموزش به عنوان‌نماینده ثابت. ۴ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ‌ثابت. ۵ - وزیر بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی و در غیاب وی معاون ‌آموزش به‌عنوان نماینده ثابت۶ - وزیر جهاد کشاورزی و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت. ۷ - وزیر صنعت، معـدن و تجارت و در غیاب وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت. ۸ - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و در غیاب‌ وی یکی از معاونین به عنوان نماینده ثابت. ۹ - دبیرکل ‌شورای‌عالی‌آموزش و پرورش. ۱۰ - یک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به انتخاب ‌شورای‌عالی حوزه‌ علمیه قم. ۱۱ - رئیس سازمان ‌آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. ۱۲ - سه نفر مطلع و صاحب نظر در هر یک از رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی به انتخاب ‌شورای رؤسای فرهنگستانهای کشور (‌حداقل یک نفر از آنان از‌بین زنان انتخاب شود). ۱۳ - سه نفر از اعضاء هیئت علمی گروههای تخصصی دانشگاهها و پژوهشگاهها‌ در رشته‌های مدیریت ‌آموزش، برنامه‌ریزی درسی و روانشناسی تربیتی به انتخاب ‌مشترک وزرای ‌آموزشو پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری (‌حداقل یک نفر از میان زنان‌ انتخاب شود). ۱۴ - سه نفر صاحب نظر از نمایندگان معلمان یا مدیران مدارس از هر یک از‌دوره‌های تحصیلی به انتخاب ‌شورای معاونان وزارت ‌آموزش و پرورش (‌حداقل یک نفر از‌میان زنان انتخاب شود). ۱۵ - رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت ‌آموزش و پرورش. ۱۶ - یکی از مدیران کل ‌آموزش و پرورش استانها به انتخاب مدیران کل استانها.

‌تبصره ۱ - دو نفر از اعضاء کمیسیون ‌آموزش و تحقیقات مجلس ‌شورای اسلامی به ‌انتخاب کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات ‌شورای‌عالی‌آموزش و‌پرورش شرکت خواهند کرد.

‌تبصره ۲ - افرادی که حسب رشته شغلی و برحسب سمت، عضو شورا هستند در‌زمان عضویت باید در رشته شغلی و سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند. 

----------------------------------------

بند (1) ماده (1)قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد:

الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :   1 - شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده(4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب (19/ 9/ 1382)

----------------------------------------

‌ماده (6) قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب21/09/1378

‌ماده 6 - واردات و خروج موقت یا دائم تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (‌یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از‌کشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع است. هیأت امناء گزارش وسائل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و‌سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعد را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال‌می‌کند.‌دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند مفاد آیین نامه‌ای را که به پیشنهاد‌هیأت امناء به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجراء نمایند.‌تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تأیید وزارتخانه مزبور‌وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین سازمان بهزیستی از جمله صندلی چرخدار در صورت موافقت‌دولت از معافیت مذکور در بند مربوط به هیأت امناء برخوردار خواهد بود. هیأت امناء می‌تواند برای راه‌اندازی واحدهای مربوط به خود و مراکز‌بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای توسعه یافته با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران پایوران مورد لزوم را استخدام‌نماید.

‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون امور بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس در جلسات‌هیأت‌امناء به عنوان ناظر شرکت‌وبرنحوه‌هزینه‌نمودن ردیف مربوط‌به هیأت امناء نظارت خواهند کرد.

----------------------------------------

جزء (5) بند “ب” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

   الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :       ...

   ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر :

1 – شورای عالی بیمه موضوع ماده(10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب30 /3/1350
2 - شورای اقتصاد موضوع ماده(2 )قانون برنامه و بودجه مصوب10 /12/ 1351     3 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ( 3 ) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/ 9/ 1384    4 - شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389   5 - شورای عالی استاندارد موضوع ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/ 11/ 1371

----------------------------------------

ماده (3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌‌علوم تحقیقات‌و فناوری مصوب 18/05/1383

‌ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون «‌‌شورای‌عالی‌علوم تحقیقات‌و فناوری» با‌ترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد:  - رئیس‌جمهور - وزیر ‌علوم تحقیقات‌و فناوری.  - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - وزیر آموزش و پرورش. - دو تا چهار نفر از اعضای هیأت دولت به انتخاب هیأت دولت.  - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه ایشان.
- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات ‌به انتخاب مجلس ‌شورای اسلامی‌به‌عنوان ناظر.- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - رؤسای فرهنگستان‌های ‌علوم ‌علومپزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی. - سه نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی (‌یک نفر از دانشگاههای ‌علوم پزشکی) به‌انتخاب ‌شورای مرکزی دانشگاههای مربوطه. - یک نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. - سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهها و مراکز تحقیقات‌ به انتخاب‌تشکل‌ها و انجمن‌های علمی. - سه نفر از صاحب‌نظران بخشهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور.

----------------------------------------

ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379

‌ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

----------------------------------------

جزء (5) بند “الف” ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/06/1393

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی ، شوراها ، مجامع و هیأتهایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند ، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد :

الف - شوراهای دارای یک نماینده ناظر :

1 - شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده ( 4 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/ 1382   2 - شورای عالی فضایی موضوع ماده ( 8 ) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/ 9/ 1382    3 - شورای عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب 30/4/1381  4 - شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382  5 - شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 24/8/1371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

Parameter:355398!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون