صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1397/05/30
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس

دستورکارجلسات هفتگی صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (چهارم، ششم و هفتم شهریورماه) اعلام شد.

 

 

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

65

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (ارجاع از جلسه علنی(

اصلاحیه1

919

76-950

919

 1.  

119

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد               تجاری‌ـ صنعتی و دوازده منطقه‌ ویژه اقتصادی (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 23/4/1395 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره‌(2) ماده‌(145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با عنایت به وصول گزارش کمیسیون، گزارش کمیسیون جایگزین لایحه گردید)

1050

 

134

اصلاحیه1 دارد

393-596

1049

پیوست1دارد

 1.  

172

بررسی‌ طرح یک‌فوریتی جامع‌ توسعه‌ و عمران           روستایی کشور (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/5/1395 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه1

197

197

1055

 1.  

201

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 10/6/1395 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)

اصلاحیه2

260

260

اصلاحیه1 و

یک‌پیوست دارد

 1.  

207

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 4/7/1395 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره‌(2) ماده‌(145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با عنایت به وصول گزارش کمیسیون ، گزارش کمیسیون جایگزین طرح گردید)

1061

50

276

572

 1.  

392

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/2/1397 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای ‌‌بیش‌ از‌15 نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفت)

984

888

 1.  

267

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت‌آزمایشگاهی آسیا ـ اقیانوسیه (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور           قرار ‌گرفت)

705

514

 1.  

89

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی            در مورد:

لایحه‌ تشکیل‌سازمان‌صنایع‌دریایی‌ نیروهای مسلح (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)

جایگزین1

716

100

559

سه پیوست دارد

560-716

 1.  

160

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

921

179

971

 1.  

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح‌‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

710

53

 1.  

253

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

673

پیوست1 دارد

461

اصلاحیه1

دارد

 1.  

330

بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

683

ــ

 1.  

346

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور               قرار ‌گرفت)

902

758

 1.  

90

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

جایگزین1 663

101-662

دوپیوست‌و جایگزین1 پیوست2 دارد-

663

 1.  

266

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

685

513-684

پیوست1 دارد

 1.  

244

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1023

444

1023

پیوست1 دارد

1051

 1.  

395

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1024

906

1024

پیوست1 دارد

سؤال 

سؤال آقایان نادر قاضی پور و محمد حسین فرهنگی نمایندگان محترم ارومیه و تبریز ، آذرشهر و اسکو از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

بررسی استیضاح آقای مسعود کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در دستور جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/6/1397 مجلس شورای اسلامی قرار دارد. (در اجرای ماده(225) آئین نامه داخلی مجلس)

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 

 1. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی) (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه                   داخلی مجلس) (شماره چاپ 160)
 2. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ147)
 3. گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ159)
 4. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 166)
 5. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای      ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
 6. گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)
 1. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)
 2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس)(شماره چاپ 187)
 3. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)
 4. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

 

 

 

 
  Text Box: 7.	گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 173)
8.	گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس)(شماره چاپ 187)
9.	گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ186)
10.	بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

 

 
  Text Box: موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1.	گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی) (در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه          داخلی مجلس) (شماره چاپ 160)
2.	گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ147)
3.	گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ159)
4.	گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 166)
5.	بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای   ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
6.	گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)

 
  Flowchart: Alternate Process: بررسی استیضاح آقای مسعود کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در دستور جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/6/1397 مجلس شورای اسلامی قرار دارد. (در اجرای ماده(225) آئین نامه داخلی مجلس)

نظرات کاربران

Parameter:353308!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین