صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها

469903 1399/09/27 13:39:00
0.0 (0)

دستورکار کمیسیون‌ های تخصصی مجلس در روزهای پایانی پاییز و آغاز زمستان/ حضور سه وزیر در بهارستان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده میزبان وزرای امور اقتصادی و دارایی، علوم و تحقیقات و راه و شهرسازی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آتی (شنبه ٢٩ آذرماه تا چهارشنبه ٣ دی ماه) به شرح زیر اعلام شد:

الف- کمیسیون های خاص

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

سه شنبه

ادامه بررسی گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی از قانوننظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش ها

چهارشنبه

ادامه بررسی گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش ها

کمیسیون اصل نود

یکشنبه

نشست هیات رئیسه و روسای کمیته های کمیسیون

دوشنبه

نشست کمیته های «فرهنگی و اجتماعی» و قضایی کمیسیون

سه شنبه

نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی شکوائیه داوطلبان کنکور نظام قدیم

کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

یکشنبه

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و پیشنهادات نمایندگان محترم بر اساس ماده ۶۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دوشنبه

بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

جمع بندی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی

ب- کمیسیون های تخصصی

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

یکشنبه

رسیدگی به تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تبصره ۱ (بندهای ب-د- هـ)، تبصره ۲ (بند و)، تبصره ۳ (بند الف)، تبصره ۴ (بند هـ)، تبصره ۵ (بندهای ع-ف) و تبصره ۸ (بندهای ب-ز) با حضور نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها

دوشنبه

نشست هیات رئیسه کمیسیون

رسیدگی به تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تبصره ۹ (کلیه بندها به جز بند ک) با حضور نمایندگان محترمپیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها

رسیدگی به تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تبصره ۱۲ (بندهای الف – هـ) تبصره ۱۴، تبصره ۱۸ (بند ج)، تبصره ۱۹ با حضور نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها

سه شنبه

رسیدگی به جداول، ردیف ها و پیشنهادات الحاقی با حضور نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، به همراه جمع بندی نهایی مصوبه کمیسیون

کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

قرائت قرآن کریم و استماع اخبار

بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: (تبصره ۱ بند «ب»- تبصره ۲ بندهای «د»، «ه»، «و» - تبصره ۵ بندهای «و»، «ز»، تبصره ۶ بندهای «د»، «ح»، «ی»، تبصره ۹ بندهای «ج»، «ل») با حضور نمایندگان محترم پیشنهاددهنده و کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه.

دوشنبه

قرائت قرآن کریم و استماع اخبار

بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: (تبصره ۱۰ بند «ب» - تبصره ۱۱ بند «الف» - تبصره ۱۲ بندهای «الف»،«ه» - تبصره ۱۴ - تبصره ۱۶ بندهای «الف»، «ب»، «و»؛ تبصره ۱۷ بندهای «ب»، «ج»، «و»؛  تبصره ۱۸ بندهای «الف»، «ب») باحضور نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده و کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه.

بررسی تبصره‌ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: (تبصره ۲۰ بندهای «الف»، «ج»؛تبصره ۲۱ بندهای «الف» ، «ب» ،«ج» ، «د»- الحاقات ماده واحده - الحاقات ردیف ها و جداول) با حضور نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه.

سه شنبه

قرائت قرآن کریم و استماع اخبار

جمع بندی مصوبه کمیسیون اجتماعی در خصوص تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

کمیسیون اقتصادی

شنبه

جلسه کارگروه بررسی پیشنهادهای نمایندگان و دستگاههای اجرایی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

جلسه کارگروه بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس با عنوان «چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور» با حضور مسئولین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری

یکشنبه

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سوالات: علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان(سه فقره)، سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده میبد (چهار فقره)، مجتبی توانگر نماینده تهران، عباس مقتدایی نماینده اصفهان، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، جعفر قادری نماینده شیراز (سه فقره)، شهریار حیدری نماینده قصرشیرین (دو فقره)، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، محمدباقری نماینده بناب، معصومه پاشائی بهرام نماینده مرند و جلفا، سیدغنی نظری خانقاه نماینده خلخال، احمد دنیامالی نماینده بندرانزلی، رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول، علی بابایی کارنامی نماینده ساری، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان‌، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز(دو فقره)، کیوان مرادیان کوچکسرایی نماینده قائمشهر.

دوشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

سه شنبه

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران

ادامه بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده(۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس با عنوان «چرایی تاخیر چند ماهه درترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور»

بررسی گزارش موضوع ماده (۴۵) آئین نامه داخلی در خصوص آسیب شناسی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 رای‌گیری نهایی گزارش موضوع ماده (۴۵) آئین نامه داخلی در خصوص آسیب شناسی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بهشخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان(در اجرای بند (الف) ماده (۱۰) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی)

چهارشنبه

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه

مروری بر آخرین اخبار و تحولات

استماع گزارش مسئولین محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم سازمان بسیج در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

دوشنبه

استماع گزارش مسئولین محترم ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم وزارت کشور در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم دانشگاه امام حسین (ع) در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم سازمان انرژی اتمی در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

سه شنبه

مروری بر آخرین اخبار و تحولات

استماع گزارش مسئولین محترم ارتش جمهوری اسلامی در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم وزارت امور خارجه در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

استماع گزارش مسئولین محترم وزارت اطلاعات در خصوص نحوه عملکرد بودجه سال جاری

چهارشنبه

نشست اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیته‌ها

کمیته دفاعی

دوشنبه

نشست مشترک با جمعی از خانواده های محترم و گرانقدر شهدا

کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

یکشنبه

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (موارد ارجاعی از صحن)

بررسی بودجه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور نماینده مرکز پژوهش‌ها، دیوانمحاسبات و سازمان برنامه و بودجه

بررسی بودجه سازمان بسیج مستضعفین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور نماینده مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات وسازمان برنامه و بودجه

دوشنبه

بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور نماینده مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات

بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و مرکز  پژوهش‌ها

سه شنبه

تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار داخلی کشور

ادامه بررسی و تصویب آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

چهارشنبه

نشست هیئت رئیسه کمیسیون و روسای کمیته ها

کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد

چهارشنبه

بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور نمایندهشورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان تشکل های صنفی-تخصصی و دستگاه های اجرایی ذی ربط

کمیسیون انرژی

یکشنبه

بررسی پیشنهادهای نمایندگان محترم در خصوص تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور پیشنهاددهندگان

ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دوشنبه

ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

سه شنبه

ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

شنبه

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

یکشنبه

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دوشنبه

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

سه شنبه

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

چهارشنبه

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه

تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار

بررسی اعتبارات سازمان پزشکی قانونی، کمیته امداد و جهاد دانشگاهی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بهداشت و درمان

دوشنبه

تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار

بررسی پیشنهادات واصله نمایندگان محترم در خصوص تبصره های ارجاعی، جداول و ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

سه شنبه

جمع بندی گزارش کمیسیون در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه

بررسی پیشنهادهای واصله نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( تبصره های ارجاعی به کمیسیون )

استماع گزارش رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجهسال ۱۴۰۰ کل کشور

بررسی پیشنهادهای واصله نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( تبصره های ارجاعی به کمیسیون )

دوشنبه

بررسی پیشنهادهای واصله نمایندگان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( تبصره های ارجاعی به کمیسیون )

سه شنبه

جمع بندی گزارش کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات

شنبه

بررسی تبصره ها و پیشنهادهای واصله در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیته جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار

شنبه

بررسی تبصره ها و پیشنهادهای واصله در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

یکشنبه

بررسی نحوه تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به بانک‌ها با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با حضور مسئولین اجرایی از وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های تجارت، ملی، پاسارگاد، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل هپکو

کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شنبه

بررسی تبصره ها و پیشنهادهای واصله در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین

شنبه

بررسی تبصره ها و پیشنهادهای واصله در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی

شنبه

بررسی تبصره ها و پیشنهادهای واصله در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیته معدن و صنایع معدنی

شنبه

بررسی تبصره ها و پیشنهادهای واصله در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیسیون عمران

یکشنبه

بررسی بندها و تبصره های ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به کمیسیون عمران

دوشنبه

بررسی بندها و تبصره های ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به کمیسیون عمران

دعوت از اسلامی وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سؤالات کریمی قدوسی نماینده مشهد، علی اکبر کریمی نماینده اراک، محسن فتحی نماینده کامیاران، کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد

سه شنبه

بررسی بندها و تبصره های ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به کمیسیون عمران

کمیسیون فرهنگی

یکشنبه

بررسی اخبار فرهنگی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (پیشنهادهای نمایندگان)

دوشنبه

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (پیشنهادهای نمایندگان)

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حوزه در فرهنگی

سه شنبه

بررسی اخبار فرهنگی

جمع بندی و ارائه گزارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

شنبه

بررسی اعتبارات بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور دستگاه های فرهنگی

کمیسیون قضائی و حقوقی

شنبه

بررسی پیشنهاد نمایندگان درخصوص تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به کمیسیون قضائی و حقوقی

یکشنبه

ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی

بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به کمیسیون قضائی و حقوقی

دوشنبه

ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی

جمع بندی پیشنهادها و مصوبات کمیسیون درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کارگروه حقوق عمومی و بین الملل

سه شنبه

بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

 کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

یکشنبه

بررسی پیشنهادات واصله در تبصره های (۱)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ارجاعی به کمیسیون

بررسی پیشنهادات واصله در تبصره های (۸)، (۹)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۸) و (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ارجاعی به کمیسیون

سه شنبه

بررسی پیشنهادات واصله در جداول و ردیف‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

جمع بندی و ارائه گزارش نهائی کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 

نظرات کاربران

Parameter:469903!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون