صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
378971 1397/08/27
0.0 (0)

انتخاب ناظردرشورای اقتصاد

آقایان دکترمحمد حسن نژاد و دکتر احمد انارکی بعنوان ناظردر شورای اقتصاد انتخاب شدند.

با استناد به مفاد جزء2 بند ب ماده 1قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393و براساس رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/8/1397، آقای دکتر محمد حسن نژاد نماینده  مرند و جلقا و آقای دکتر احمد انارکی محمدی نماینده  کرمان بعنوان ناظر در شورای اقتصاد انتخاب شدند.

نظرات کاربران

Parameter:378971!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین