رئیس

اعضا

حسن ملک‌محمدی
حسن ملک‌محمدی

سمنان

دامغان

محمدمهدی مفتح
محمدمهدی مفتح

همدان

رزن

داود محمدجانی
داود محمدجانی

فارس

آباده بوانات و خرمبید

مهدی کوچک‌زاده
مهدی کوچک‌زاده

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

کاظم فرهمند
کاظم فرهمند

یزد

مهریز بافق ابرکوه خاتم و بهاباد

سید علی طاهری
سید علی طاهری

گلستان

گرگان و آققلا

حسینعلی شهریاری
حسینعلی شهریاری

سیستان-و-بلوچستان

زاهدان

نورالله حیدری دستنائی
نورالله حیدری دستنائی

چهارمحال-بختیاری

اردل فارسان کیار و کوهرنگ

حسین حسنی بافرانی
حسین حسنی بافرانی

اصفهان

نایین خور و بیابانک

یعقوب جدگال
یعقوب جدگال

سیستان-و-بلوچستان

چابهار نیکشهر و کنارک

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:63050!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون