رئیس

سید حسین هاشمی
سید حسین هاشمی

آذربایجان-شرقی

میانه

اعضا

عزت الله یوسفیان ملا
عزت الله یوسفیان ملا

مازندران

آمل

مجید نصیرپور سردهائی
مجید نصیرپور سردهائی

آذربایجان-شرقی

سراب

محسن نریمان
محسن نریمان

مازندران

بابل

علیرضا منادی سفیدان
علیرضا منادی سفیدان

آذربایجان شرقی

تبریز آذرشهر و اسکو

حسین گروسی
حسین گروسی

شهریار قدس و ملارد

جعفر قادری
جعفر قادری

فارس

شیراز

مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی
مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی

کرمان

شهر بابک

سید احمدرضا دستغیب
سید احمدرضا دستغیب

فارس

شیراز

سید احمدرضا دستغیب
سید احمدرضا دستغیب

فارس

شیراز

سید محمدکاظم حجازی
سید محمدکاظم حجازی

همدان

همدان و فامنین

غفار اسماعیلی
غفار اسماعیلی

آذربایجان شرقی

هشترود و چاراویمان

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:63040!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون