صفحه اصلی » فراکسیون ها » دوره نهم

رئیس

حسین امیری خامکانی
حسین امیری خامکانی

کرمان

زرند و کوهبنان

اعضا

عبدالرضا مصری
عبدالرضا مصری

کرمانشاه

کرمانشاه

علی مروی
علی مروی

خراسان رضوی

نیشابور و فیروزه

حمیدرضا فولادگر
حمیدرضا فولادگر

اصفهان

اصفهان

محمد سقائی
محمد سقائی

فارس

نیریز و استهبان

سید حسین دهدشتی
سید حسین دهدشتی

خوزستان

آبادان

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

Parameter:63213!model&8299 -LayoutId:8299 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی فراکسیون8299

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون