صفحه اصلی » اخبار مجلس » اطلاع رسانی(مجلس)
452629 1398/11/12
0.0 (0)

متن طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی

طرح قانونی عادی "فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طرح قانونی عادی " فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

در متن این طرح آمده است:

 

باسمه‌تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

 

مقدمه (دلایل توجیهی):

در مدت بیش از یکصد و ده سال قانونگذاری ایران، قوانین متعددی در موضوع بازارهای مالی به تصویب رسیده است که در حال حاضر بخشی از قوانین مذکور غیرمعتبر و بخشی دیگر معتبر باقی مانده‌اند.

در شرایط مذکور نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکان‌پذیر می‌گردد، بلکه باعث می‌شود هرکس تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد؛ به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی روبه‌رو شده و اجراء و احقاق حقوق مردم یا دستگاههای اجرائی با اشکال مواجه می‌شود.

با این توضیح، اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و ارائه قوانین معتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است، در جهت فراهم‌سازی مقدمات و زمینه‌های توسعه نظام حقوقی کشور مشخص می‌شود.

با توجه به مفاد جزء «الف» تبصره بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/03/1389، دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه کلیه قوانین مرتبط با موضوع فعالیت خود به تفکیک وضعیت‌های تنقیحی تا پایان تیرماه 1390 به معاونت قوانین مجلس شده‌اند؛ لیکن با توجه به عدم دریافت قوانین فوق‌الذکر از سوی دستگاههای اجرائی مرتبط با بازارهای مالی، این معاونت رأساً اقدام به گردآوری و تنقیح قوانین مربوط به این حوزه نمود.

بر همین اساس و با توجه به اولویت‌های ابلاغ‌شده از سوی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، در وهله اول کلیه قوانین موضوعه (بیش از 12 هزار عنوان قانون) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و احکام مرتبط با موضوع بازارهای مالی استخراج و گردآوری گردید.

در گام بعدی احکام مربوطه جهت تعیین وضعیت اعتبار مورد ارزیابی و مداقه واقع شد؛ در این راستا  ابتدا فهرست کلیه «قوانین منسوخ صریح» در حوزه بازارهای مالی (اعم از منسوخ کلی و جزئی) به همراه مستند نسخ آنها تهیه گردید؛ همزمان «قوانین مدت منقضی» مشتمل بر قوانین و مواد موقت و آزمایشی به همراه دلایل انقضای آنها توسط کارشناسان مربوطه در واحد نظارت مشخص و فهرست‌ مربوطه تنظیم گردید.

پس از کنار گذاشتن موارد غیرمعتبر قطعی در بخش‌های منسوخ صریح و مدت منقضی، تهیه فهرست پیشنهاد نسخ قوانین حوزه بازارهای مالی که شامل قوانین و احکام منسوخ ضمنی، منتفی با اجراء، موضوعاً منتفی، متروک، زائد و تکراری می‌باشد، در دستور کار قرار گرفت. این مرحله که به بررسی مغایرت‌های موجود در مصوبات مجلس با اسناد بالادستی و تعارضات موجود در میان قوانین با یکدیگر و نهایتاً تشخیص مصوبات معتبر از غیرمعتبر اختصاص دارد، تاکنون سنگین‌ترین مرحله از کار این واحد به شمار می‌آید. بدین ترتیب با صرف صدها ساعت کار کارشناسی، قوانین منسوخ ضمنی و غیرضروری مشخص و به همراه مستندات استخراج و فهرست مربوطه تهیه شد.

لازم به ذکر است که اعتبارسنجی قوانین مربوط به موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه و قوانینی که جنبه بین‌المللی دارند، در مرحله آتی و با مشارکت وزارت امور خارجه انجام خواهد گرفت.

همچنین یادآور می‌شود که کلیه احکام مرتبط با بازارهای مالی در قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است و در مواردی بعضی از مواد یک قانون منسوخ صریح، بعضی منقضی، بعضی منتفی، بعضی منسوخ ضمنی و بعضی معتبر شناخته شده‌اند.

در طی این مراحل، علاوه بر کارشناسان واحد نظارت و نمایندگان محترم ادوار مستقر در اداره تنقیح، از سایر کارشناسان نهادهای مربوطه برای حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. بدین ترتیب با صرف بیش از 1800 نفر ساعت کار کارشناسی، فهرست‌های تفکیکی وضعیت‌های تنقیحی به طور مجزا تنظیم و تدوین گردید.

فهرست آماری قوانین حوزه بازارهای مالی در مرحله گردآوری قوانین و همچنین مراحل تفکیک وضعیت‌های تنقیحی به شرح زیر می‌باشد:

مرحله گردآوری

عنوان کد

تعداد عنوان قانون

تعداد احکام

بازارهای مالی

1275

8542

 

­

تفکیک وضعیت­های تنقیحی

 

وضعیت تنقیحی

کل قوانین

تعداد عنوان قانون

تعداد احکام

قوانین منسوخ ضمنی

34

348

قوانین منتفی

146

392

قوانین مدت منقضی

127

366

 

 

ضمناً تدوین قانون جامع به عنوان مرحله بعدی در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است و انجام برخی کارشناسی‌های تکمیلی در خصوص قوانین معتبر، در این مرحله انجام خواهد شد.

نظر به موارد فوق‌الذکر و با توجه به مواد (1) و (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 که معاونت قوانین را عهده‌دار تنقیح قوانین کشور و وظایف مقرره نموده است، به پیوست طرح قانونی پیشنهادی این معاونت با رویکرد موضوعی و با عنوان «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بازارهای مالی» جهت طی مراحل قانونی، به مجلس محترم تقدیم می‌گردد:

سلیمانی- نیکزادی‌پناه- همتی- سیدکمال‌الدین شهریاری- محمدی(قزوین)- محمدحسین قربانی- سروش- حمزه- اسدی‌کرم- اکبری(شیراز)- مفتح- سیداحسن علوی- بهرام‌نیا- محمدرضا رضایی- انصاری- فولادگر- عباسی- هاشمی‌تختی‌نژاد- حسن‌نژاد- صفری- محمدرضا نجفی- میرزایی‌نیکو- فتحی- شریفی

عنوان طرح: فهرست احکام قانونی نامعتبردرحوزه بازارهای مالی

ماده‌واحده- احکام قانونی حوزه بازارهای مالی مذکور در پیوست این قانون، اعم از این‌که منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

 

پیوست:

الف) قوانین و احکام منسوخ ضمنی

ردیف

عنوان قانون

مواد مرتبط

مستند نسخ

 1.  

قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب 27/12/1308

ماده 1، بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده 5

منسوخ ضمنی:

- ماده 1 این قانون به موجب ماده 11 «قانون بانکی و پولی کشور» مصوب 07/03/1339

- بند «الف» ماده 5 به موجب ماده 2 «قانون مسکوک طلا» مصوب 28/01/1337

- بند «ب» ماده 5 به موجب ماده 3 «قانون مسکوک طلا» مصوب 28/01/1337

- حکم بند «ج» ماده 5 به موجب ماده 6 «قانون اجازه ضرب مسکوک نقره» مصوب 26/08/1322

- حکم بند «د» ماده 5 این قانون به موجب مواد 1 و 3 «لایحه قانونی راجع به اجازه ضرب ریالی نیکلی جدید» مصوب 17/10/1337

 1.  

قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22/12/1310

ماده 9

منسوخ ضمنی:

ماده 9 این قانون به موجب مواد 29 و 31 «قانون اساسنامه بانک ملی ایران» مصوب 22/05/1317 نسخ ضمنی شده است.

 1.  

قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب 10/12/1314

مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7 و 9

منسوخ ضمنی:

- ماده 1 به موجب ماده 1 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

- ماده 2 به موجب ماده 2 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

- ماده 3 به موجب ماده 3 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

- ماده 5 به موجب ماده 5 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

- ماده 6 به موجب تبصره 3 ماده 5 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

- ماده 7 به موجب ماده 6 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

- ماده 9 به موجب ماده 7 «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» مصوب 24/12/1336

 1.  

قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور مصوب 28/12/1318

ماده 16

منسوخ ضمنی:

ماده 16 این قانون، عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی را به بانک کشاورزی و پیشه و هنر و ماده 1 «قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران» مصوب 17/04/1334 نیز عنوان بانک فلاحتی و صنعتی را به بانک کشاورزی ایران تغییر داده است. لذا حکم ماده 16 این قانون نسخ ضمنی شده است.

 1.  

قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران [قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران] مصوب 30/04/1336

ماده 81

منسوخ ضمنی:

به استناد ماده 174 «قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» و مواد 1 و 7 «اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» از ادغام و تجدید‌نظر در ساختار سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح‌، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل گردید. ماده 23 اساسنامه، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را مشخص نموده است. بنابر  مستندات مذکور  ماده 81  نسخ ضمنی گردید.

 1.  

قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب 13/03/1338

ماده 6

منسوخ ضمنی:

با توجه به «لایحه قانونی تأسیس شورای کشاورزی» مصوب 14/01/1358 و نظر به «آیین‌نامه شورای کشاورزی کشور» مصوب 23/02/1358 که در ماده 7، حکم مقرر در ماده 6 قانون سال 1338 را ضمناً نسخ نموده است.

 1.  

قانون بانکی و پولی کشور مصوب 07/03/1339

ماده 1، بندهای «الف» و «ج» ماده 2، بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده 3، ماده 4، بندهای 1 و 2 ماده 5، ماده 7، بند 1 ماده 9، ماده 11، ماده 12، ماده 13، ماده 14، بندهای 1، 2 و 3 ماده 15، بندهای 1 و 2  ماده 16، بندهای 1، 2 و 3 ماده 17، ماده 18، ماده 19، ماده 20، ماده 21، ماده 22، ماده 24، بندهای 1، 2 و 3 ماده 28، ماده 29، ماده 30، بندهای «الف»، «ب»، «د» و «هـ» ماده 31، بندهای «ب» و «د» ماده 32، ماده 34، ماده 35، ماده 36، بند 2 ماده 37، بند 1 ماده 38، بندهای «ب»، «ج»، «د» و «هـ»ماده 39، بندهای «الف» و «هـ» ماده 40، ماده 41، ماده 42، ماده 44، ماده 45، بندهای 1 و 2 ماده 46، ماده 47، جزء‌های 1، 2 و 4 بند «الف» و بند «ب» ماده 48، ماده 52، بندهای 1 و 2 ماده 58، ماده 59، جزء‌های «الف»، «ب» و «ج» بند 1  و جزء های «الف» و «ب» بند 2 ماده 61، بندهای 1 و 2 ماده 62، بند2 ماده 63، بند 1 ماده 64، جزء‌های «الف»، «ب»، «ج»، «و»، «ز»، «ح» و «ط» بند 1 ماده 65، بند 2 ماده 65،

ماده 68، ماده 69، ماده 70، ماده 81، ماده 82

منسوخ ضمنی:

- ماده 1 به موجب بند 2 ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «الف» ماده 2 به موجب جزء 6 بند «الف» ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ج» ماده 2 به موجب جزء 5 بند «الف» ماده 18 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «الف» ماده 3 به موجب بند «ب» ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ب» ماده 3 به موجب تبصره 1 بند «ب» ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ج» ماده 3 به موجب تبصره‌های 2 و 3 بند «ب» ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «د» ماده 3 به موجب بند «ح» ماده  18  «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 8/04/1351

- ماده 4 به موجب بند «هـ»‌ ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 5 به موجب بند «ج» ماده 18 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 5 به موجب بند «د» ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 7 به موجب بند «و» ماده 18«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 9 به موجب بند «د» ماده  19«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 11 به موجب بند «الف» ماده 1«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 12 به موجب بند «ب» ماده 1«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 13 به موجب بند «د» ماده 1«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 14 به موجب بند «الف» ماده 3«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 15 به موجب بند «ب» ماده 2 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 15 به موجب بند «ب» ماده  3 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 3 ماده 15 به موجب بند «ب» ماده 4 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 16 به موجب بند «د» ماده 16«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 16 به موجب بند «هـ» ماده2 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 17 به موجب بند «و» ماده 2«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 17 به موجب بند «ج» ماده 4 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 3 ماده 17 به موجب بند «ز» ماده 2 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 18 به موجب بند «الف» ماده 5 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 19 به موجب بند «ب» ماده 5 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 20 به موجب ماده 6 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 21 به موجب ماده 7 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 22 به موجب بند «الف» ماده 26 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 24 به موجب تبصره ماده 8 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 28 به موجب بند «الف» ماده 10 و بند «الف» ماده 11 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 28 به موجب بند «و» ماده 10 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 3 ماده 28 به موجب بند «ز» ماده 10 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 29 به موجب بند «د» ماده 10 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 30 به موجب بند «هـ» ماده 10 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «الف» ماده 31 به موجب بند «الف» ماده 12 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ب» ماده 31 به موجب بند «ب» ماده 12 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «د» ماده 31 به موجب بند «ج» ماده 11 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «هـ» ماده 31 به موجب بند 7 ماده 13 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ب» ماده 32 به موجب بند 4 ماده 13 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «د» ماده 32 به موجب بند 5 ماده 13 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 34 به موجب ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 35 به موجب بندهای «الف» و «ب» ماده 17 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 36 به موجب بندهای «ج» و «د» ماده 17 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 37 به موجب بند «ب» ماده 17 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 38 به موجب جزء 5 بند «ب» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ب» ماده 39 به موجب جزء 2 بند «ب» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ج» ماده 39 به موجب جزء 3 بند «ب» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «د» ماده 39 به موجب جزء 1 بند «ب» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «هـ» ماده 39 به موجب بند «ج» ماده19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «الف» ماده 40 به موجب جزء 1 بند «الف» ماده 18 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «هـ» ماده 40 به موجب جزء 6 بند «الف» ماده 18 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 41 به موجب بند «الف» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 42 به موجب بند «ج» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 44 به موجب بند «ج» ماده 20 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 45 به موجب بندهای «ج» و «هـ» ماده 19 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 46 به موجب بند «ب» ماده 21 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 46 به موجب بند «الف» ماده 21 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 47 به موجب بند «ج» ماده 22 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء 1 بند «الف» ماده 48 به موجب جزء 3 بند «ب» ماده 22 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء 2 بند «الف» ماده 48 به موجب جزء 2 بند «ب» ماده 22«قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء 4 بند «الف» ماده 48 به موجب جزء 1 بند «ب» ماده 22 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند «ب» ماده 48 به موجب تبصره ماده 22 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 52 به موجب ماده 24 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 58 به موجب بند «الف» ماده 31 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 58 به موجب بند «ب» ماده 30 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 59 به موجب بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده 30 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «الف» بند 1 ماده 61 به موجب بند «الف» ماده 39 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ب» بند 1 ماده 61 به موجب بند «ب» ماده 39 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ج» بند 1 ماده 61 به موجب بند «ج» ماده 39 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «الف» بند 2 ماده 61 به موجب بند «د» ماده 39 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ب» بند 2 ماده 61 به موجب بند «هـ» ماده 39 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 62 به موجب بند «الف» ماده 31 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 62 به موجب بندهای «ج» و «د»ت ماده 31 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 63 به موجب بند «ب» ماده 32 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 1 ماده 64 به موجب بند «الف» ماده 33 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «الف» بند 1 ماده 65 به موجب بند 1 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ب» بند 1 ماده 65 به موجب بند 2 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ج» بند 1 ماده 65 به موجب بند 3 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «و» بند 1 ماده 65 به موجب بند 6 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ز» بند 1 ماده 65 به موجب بند 5 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ح» بند 1 ماده 65 به موجب بند 4 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- جزء «ط» بند 1 ماده 65 به موجب بند 4 ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- بند 2 ماده 65 به موجب تبصره ماده 34 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 68 به موجب بند «الف» ماده 35 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 69 به موجب بند «ب» ماده 35 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 70 به موجب بند «ج» ماده 35 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 81 به موجب بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 41 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

- ماده 82 به موجب بند «د» ماده 41 «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351

 1.  

قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 17/03/1339

تبصره ماده 9

منسوخ ضمنی:

به موجب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 17/11/1358، نسخ ضمنی شده است.

 1.  

آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌‌های دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور

مصوب 21/10/1344

ماده 6

منسوخ ضمنی:

با توجه به ماده 3 «لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد» مصوب 27/06/1358، «آئین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد موضوع لایحه قانونی» مصوب 18/10/1358، «قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی» مصوب 27/09/1370 و «آیین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی» مصوب 25/12/1370 نسخ ضمنی شده است.

 1.  

قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب 29/10/1345

کل قانون

منسوخ ضمنی:

بانک کشاورزی ایران در تاریخ 19/12/1348 و به موجب اساسنامه بانک تعاون کشاورزی به «بانک تعاون کشاورزی» تغییر نام داد و این بانک دارای اساسنامه مخصوص خود شد. بانک جدید نیز دچار تحولاتی گردید و نهایتاً پس از تصویب «لایحه قانونی نحوه اداره امور بانک‌ها» در تاریخ 28/09/1358، مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ 24/04/1359 اساسنامه بانک کشاورزی را تصویب نمود. با عنایت به مطالب فوق باید گفت که این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

لازم به ذکر است، نسخ ماده 38 این اساسنامه به موجب بند 188 پیوست «قانون تنقیح قوانین مالیاتی» مصوب 30/01/1396، اعلام شده است.

 1.  

قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران {قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران}مصوب 29/10/1345

کل قانون

منسوخ ضمنی:

با توجه به ادغام بانک توسعه کشاورزی (صندوق توسعه کشاورزی سابق) و بانک تعاون کشاورزی در سال 1359 و ایجاد «بانک کشاورزی» و تصویب «اساسنامه بانک کشاورزی» مصوب 24/04/1359 شورای انقلاب، کلیت این قانون تأسیس، به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارائی برنامه مجلسین دائر به اصلاح تبصره 2 آئین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست ضمیمه آیین‌نامه مزبور مصوب 29/01/1346

متن

منسوخ ضمنی:

این آیین‌نامه به موجب اصل 141 «قانون اساسی» مصوب 12/09/1358 و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» مصوب 11/10/1373 مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی نسخ می‌گردد. فلذا اصلاحیه آن نیز به تبع قانون اصلی، منسوخ ضمنی است.

 1.  

اساسنامه بنگاه شیمیایی

مصوب 30/02/1346

ماده 15

منسوخ ضمنی:

با توجه به «قانون تبدیل بنگاه شیمیایی ایران به شرکت سهامی» مصوب 06/10/1350 و «اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیایی» مصوب 17/12/1351‌، این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 19/12/1346

کل قانون

منسوخ ضمنی:

با عنایت به مفاد لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 03/07/1358 که حکم بر ملی شدن بانک‌ها و اداره آن‌ها طبق مقررات این قانون داده و ماده 19 قانون مزبور که تصویب اساسنامه بانک‌ها را منوط به تأیید شورای عالی بانک‌ها و تصویب مجمع عمومی نموده است و نهایتاً، با توجه به تصویب اساسنامه بانک ملی ایران توسط این مجمع در تاریخ 26/08/1360، این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 04/02/1347

کل قانون

منسوخ ضمنی:

با توجه به ادغام بانک توسعه کشاورزی (صندوق توسعه کشاورزی سابق) و بانک تعاون کشاورزی در سال 1359 و ایجاد «بانک کشاورزی» و تصویب «اساسنامه بانک کشاورزی» مصوب 24/04/1359 شورای انقلاب، کلیت این قانون تأسیس، به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون اصلاح ماده 9 اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب 05/02/1347

ماده واحده

منسوخ ضمنی:

حکم مقرر در این قانون، در ماده 8 «اساسنامه بانک کشاورزی» مصوب 24‌/04‌/1359 با برخی تغییرات پیش‌بینی شده است. لذا با توجه به موخر بودن «اساسنامه بانک کشاورزی» مصوب‌ 1359، این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

لازم به ذکر است که با توجه به «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» مصوب 03/07/1358 که تمام بانک‌های کشور را از این تاریخ به بعد تابع خویش دانسته است، باید به اساسنامه تصویب شده بانک کشاورزی بعد از تاریخ تصویب لایحه توجه نمود و آن را ملاک عمل دانست.

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور

08/11/1347

تبصره 13

منسوخ ضمنی:

تبصره 13 به استناد ماده 9 «قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» مصوب 02/07/1348 نسخ ضمنی گردید.

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دائر به الحاق بند 7 به ماده 5 الحاقی به آیین‌نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 22/08/1347

ماده واحده

منسوخ ضمنی:

«آیین‌‌‌نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور» به موجب اصل 141 قانون اساسی مصوب 12/09/1358 و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» مصوب 11/10/1373 مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی نسخ گردیده است. لذا الحاقیه این آیین‌نامه نیز به تبع آن منسوخ ضمنی است.

 1.  

قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان

مصوب 07/04/1349

تبصره 5 ماده واحده

منسوخ ضمنی:

با توجه به ماده 2 «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین»

مصوب 19/03/1359، کشت مواد مخدر و به تبع آن معاملات مرتبط با آن به طور کامل ممنوع اعلام شده است. ماده 25 این قانون نیز حکم به لغو کلیه قوانین مربوط به کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر داده است. همچنین «قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک» مصوب 03/09/1360 نشان می‌دهد عزم قانونگذار بر ممنوعیت تمامی شیوه‌های کشت و معامله مواد مخدر بوده است. رویه‌ای که از تاریخ تصویب این قانون تا‌کنون ادامه یافته است. با توجه به این توضیحات، این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران

مصوب 21/01/1350

ماده 3

 

تبصره 2 ماده 3

منسوخ ضمنی:

«شرکت سهامی شیلات جنوب ایران» در تاریخ 06/02/1359 از وزارت دفاع ملی منتزع و در شرکت سهامی شیلات ایران که وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی بود ادغام گردید. متعاقباً، اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران در تاریخ16/11/1364 به تصویب هیأت وزیران رسید. در ماده 8 اساسنامه جدید میزان سرمایه شرکت که مجموع سهام شرکت‌های ادغام شده است، تعیین گردیده است. با توجه به این توضیحات، ماده 3 این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

آیین‌نامه تکمیلی آیین‌نامه اجرائی تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 31/03/1351

بند 1 ماده واحده

منسوخ ضمنی:

این آیین‌نامه در راستای اصلاح و تکمیل ماده 6 و فهرست منضم «آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور» مصوب 21/10/1344 به تصویب رسیده است. ماده 6 ابتدا براساس بند «ج» «اصلاح آیین‌نامه استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 (2524 شاهنشاهی) کل کشور» مصوب 23/12/1356 اصلاح گردیده است. در ادامه ماده 3 «لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد» مصوب 27/06/1358 شورای انقلاب و ماده 3 «آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی» مصوب 18/07/1386 هیأت وزیران در حیطه مقررات ماده 6، اقدام به قانونگذاری جدید نموده‌اند. با توجه به این توضیحات و ماده 15 «آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی» مصوب 18/07/1386، این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب 14/08/1351

کل قانون

منسوخ ضمنی:

به موجب ماده واحده «قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده 5 قانون صندوق مزبور» مصوب 17/10/1352 نام صندوق توسعه کشاورزی به بانک توسعه کشاورزی تغییر کرد. همچنین به موجب ماده 1 «اساسنامه بانک کشاورزی» مصوب 24/04/1359 از ادغام بانک‌های تعاون‌ کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران، بانک کشاورزی ایران تشکیل گردید و اساسنامه آن نیز به تصویب رسیده است.

با توجه به این توضیحات، در حال حاضر صندوق توسعه کشاورزی ایران وجود نداشته و این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 05/03/1352

بند «ج» ماده 1، ماده 60

 

ماده 35 و 36

منسوخ ضمنی:

طبق «قانون استخدام کشوری» مصوب 31/03/1345 شرکت‌های دولتی از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی بودند. با تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری» مورخ 08/07/1386 و طبق ماده 4 آن، شرکت دولتی تعریف شد و به موجب ماده 5، این شرکت‌ها جزء دستگاههای اجرائی قرار گرفتند. همچنین، مطابق با ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاههای اجرائی‌ (به جزء چند استثنا‌ء) که شرکت‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در نتیجه، به موجب ماده 127 که کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون فوق‌الذکر را لغو نموده است، این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

در مورد بند ج ماده 1 لازم به توضیح است، مقررات استخدامی بانک­ها به موجب

 «آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران»  مصوب 14/12/1379 صورت می‌پذیرد.

 1.  

قانون صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 09/05/1352

مواد 1، 2، 3، تبصره ماده 3، مواد 6، 7، 8، 9

منسوخ ضمنی:

- ماده 1 به موجب ماده 1 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

- ماده 2 به موجب 2 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

- ماده 3 به موجب ماده 3 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

 

- تبصره ماده 3 به موجب تبصره 4 ماده 7 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

- ماده 6 به موجب ماده 4 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

- ماده 7 به موجب ماده 5 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

- ماده 8 به موجب ماده 4 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

- ماده 9 به موجب ماده 7 «قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 15/7/1375

 1.  

اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 02/11/1352

کل قانون

منسوخ ضمنی:

کلیت این اساسنامه به استناد ماده 2 «قانون اداره امور شرکت­های بیمه» مصوب 13/09/1367 و «اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران» مورخ 15/09/1368 به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 22/12/1352

ماده 22

منسوخ ضمنی:

کلیت این اساسنامه با تصویب «اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران» مورخ 05/09/1374 به طور ضمنی نسخ گردیده است. لازم به ذکر است، اساسنامه سال 1374 نیز به موجب ماده 26 «اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران» مصوب 18/03/1376 هیأت وزیران، صریحاً نسخ گردیده است.

 1.  

اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 08/03/1354

بند «ج» ماده 4  و  ماده 6

منسوخ ضمنی:

با  توجه به تصویب «اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری» مورخ 15/04/1382 و تکرار تمامی عناوین و موضوعات مندرج در متن اساسنامه سال 1354، این اساسنامه به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون تأمین اجتماعی مصوب 03/04/1354

ماده 16

منسوخ ضمنی:

‌ماده 17 «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب 21/02/1383 به ارکان جدیدی که  سازمان‌ها، نهادها و صندوق‌های حوزه امدادی، حمایتی  و بیمه‌ای باید داشته باشند، اشاره می‌کند. طبق این ماده ارکان این نهادها عبارتند از: شورا یا مجمع و یا هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل.  علاوه بر ارکان سازمان‌ها، نهادها و صندوق‌های حوزه‌‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی طبق ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دارای چهار رکن: 1. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، 2. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 3. نهادها ، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های اصلی هریک از قلمروهای «‌بیمه‌های اجتماعی‌«‌، «‌بیمه‌های خدمات درمانی‌«‌، «امور حمایتی» و «امور امدادی» و 4. مؤسسات کارگزاری‌ است.

بر این اساس ارکان مندرج در ماده 15 قانون تأمین اجتماعی در حال حاضر وجود ندارد و به موجب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسخ ضمنی گردید. همچنین به موجب ماده 6 «اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی» مصوب 20/04/1389، ارکان سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین گردید.

 1.  

قانون اوقاف مصوب 22/04/1354

ماده 2

منسوخ ضمنی:

با  استناد به «لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور» مصوب 24/09/1358 و ماده 5 آن که حکم به الغای کلیه قوانین و مقررات مغایر داده است و بند 4 «مصوبه شورای عالی اداری راجع به اهداف و وظایف سازمان حج و زیارت» مصوب 24/03/1384 که در محدوده موضوعی ماده 2 قانون اوقاف اقدام به صدور حکم نموده، این ماده به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

آیین‌نامه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش شاهنشاهی مصوب 07/03/1356

تبصره 3 ماده 14

منسوخ ضمنی:

با تصویب قانون «نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران» مصوب 28/05/1363 و ماده 8 آن که اجازه تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون را به هیأت وزیران می‌دهد و ماده 9 آن که حکم به لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با آیین‌نامه اجرایی را داده است و نیز براساس «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران» مصوب 08/04/1365 و با استناد به ماده 31 آیین‌نامه مذکور، این آیین‌نامه به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون اصلاح ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیرماه 1348 مصوب 29/09/1357

ماده واحده

منسوخ ضمنی:

به موجب ماده 1 اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24/4/1359 و براساس اختیار حاصل از مصوبه مورخ 29/09/1358 مجمع عمومی بانک‌ها با اجازه حاصل از ماده 17 «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» مصوب 03/07/1358، از ادغام بانک‌های تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران، بانک کشاورزی ایران تشکیل و در تمام موارد جانشین بانک‌های مذکور شد. لذا، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران ضمناً نسخ گردیده و به تبع آن، اصلاحیه قانون مزبور نیز نسخ ضمنی شده است.

 1.  

الحاق تبصره 2 ذیل بند (ب) ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 29/11/1357

متن قانون

منسوخ ضمنی:

حکم این تبصره به موجب بند 4 «لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/12/1358 و «قانون تعیین نام مجلس» مصوب 31/04/1359 تکرار شده است. بنابراین این قانون به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

قانون راجع به حذف عبارت «‌فرمان همایونی‌« در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 14/03/1360

بند 1 ماده واحده

 

منسوخ ضمنی:

بند 1 ماده واحده به موجب «قانون نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 24/08/1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.

 1.  

اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 17/06/1366

بند «الف» ماده 7 و ماده 9

منسوخ ضمنی:

مواد 7 و 9 این قانون به ترتیب به موجب مواد 7 و 9 «اساسنامه سازمان حسابرسی (شرکت مادرتخصصی)» مصوب 07/02/1382 به طور ضمنی نسخ گردیده‌اند.

 

 

 

 

 

ب) قوانین و احکام منتفی

ردیف

عنوان قانون

مواد مرتبط

مستند نسخ

 1.  

تصویب مشی پروگرام کابینه آقای میرزا حسن‌خان مستوفی مصوب 05/07/1305

قسمت‌های 4 و 5

انتفاء موضوعی؛

حکم موضوع این قانون مربوط به دوره نخست‌وزیری میرزا حسن‌خان مستوفی است که توجه به اتمام دوره نخست‌وزیری ایشان، این قانون موضوعاً منتفی است.

 1.  

قانون تعیین محل و طرز پرداخت قسمتی از مخارج دولت در بهمن و اسفند 1309 به اسعار خارجی

مصوب 06/12/1309

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی سهامی

مصوب 21/03/1312

کل قانون

انتفاء موضوعی:

ماده 16 «قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور» مصوب 28/12/1318 مجلس شورای ملی مقرر می‌دارد که عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود، که به موجب بخشنامه وزیر دادگستری با عنوان «بخشنامه راجع به تبدیل نام بانک فلاحتی و صنعتی ایران به بانک کشاورزی و پیشه و هنر»، «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» در تاریخ 26/01/1319 به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر» تغییر نام داد. در نهایت این قانون به موجب ماده 1 «لایحه اساسنامه بانک کشاورزی ایران» مصوب 07/03/1332 و ماده 1 «قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران» مصوب 17/04/1334 به «بانک کشاورزی ایران» تغییر نام داد. در ماده 2 «لایحه اساسنامه بانک کشاورزی ایران» مصوب 07/03/1332 و نیز در ماده 2 «قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران» مصوب 17/04/1334 وظایف و اختیارات بانک تشریح شده است. با توجه به توضیحات مزبور، قانون مورد بررسی منتفی گردیده است.

 1.  

قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب 10/12/1314

مواد 8 و 11

 

انتفاء با اجرا:

مواد 8 و 11 این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر هزینه اندوخته اسکناس مصوب 27/03/1329

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 05/02/1330

متن

 

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان بهاءالدین کهبد و مجید موسوی به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 17/04/1330

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان بهاء‌الدین کهبد و مجید موسوی به سمت ناظر اندوخته اسکناس مصوب 17/04/1331

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان حسین مکی و مجید موسوی به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 18/04/1332

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دایر به انتخاب آقایان عبدالصاحب صفایی و عباسقلی ‌عرب‌شیبانی به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 02/02/1333

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 03/02/1334

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 31/03/1335

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان دکتر عبدالحسین مشیر فاطمی و عباسقلی‌عرب‌شیبانی به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 29/02/1336

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام پنج نفر کارشناسی فنی جهت سازمان برنامه مصوب 18/03/1336

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت اضافات سال‌های 34و 35 کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء و اضافه اعتبارات مورد نیاز بعضی از دستگاه‌‌های دولتی مصوب 22/11/1336

جزء «د» ماده 2

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به تقسیم اراضی ضرابخانه بین کارگران و کارمندان ادارات ضرابخانه سیلو- دخانیات و کارمندان وابسته به وزارت دارایی مصوب 22/12/1336

تبصره 2 ماده واحده

انتفاء با اجرا:

حکم این تبصره موردی و با اجرا است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به استفاده از 23 میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکا و انگلستان مصوب 27/12/1336

ماده 1 و تبصره 2 ماده 2

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب 29/12/1336

کل قانون

انتفاء موضوعی:

با توجه به آن‌که «قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس» مصوب 30/04/1333 و «قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس» مصوب 28/02/1336 به ترتیب به موجب بندهای 115 و 452 قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 01/01/1329 تا 30/07/1336 مصوب 17/03/1396 نسخ صریح گردیده، این قانون موضوعاً منتفی است؛ زیرا از محل قوانین فوق‌الذکر وام افزایش اعتبارات کشاورزی تأمین می­گردد.

 1.  

آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از 3500 میلیون ریال حاصله از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس برای امور کشاورزی مصوب 15/02/1337

کل قانون

انتفاء با اجرا:

با هزینه‌کرد اعتبارات مشروحه، دیگر موردی برای اجرای این قانون باقی نمی‌ماند.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان عباسقلی عرب‌شیبانی و شجاع بیات‌ماکو‌ به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 23/02/1337

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به ساختمان و بهره برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب 17/04/1337

ماده 2 و تبصره 1

انتفاء با اجرا:

با توجه به احداث سد لتیان، ماده 2 و تبصره 1 با اجرا منتفی گردیده است.

 1.  

قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار جهت احداث تأسیسات انتقال آب از کرج به تهران مصوب 14/11/1337

تبصره ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به اجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران مصوب 28/12/1337

کل قانون

انتفاء موضوعی:

«لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» مصوب 03/07/1358 اجازه ادغام بانک‌های دولتی را صادر کرده است. پس از آن و با ادغام چند بانک از جمله بانک تجارت خارجی بانک ملت تأسیس شد و اساسنامه آن در تاریخ 10/2/1359 تصویب گردید. لذا، این قانون موضوعاً منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس [آقایان شجاع بیات ماکو و دکتر عبدالحسین مشیر فاطمی نمایندگان مجلس شورای ملی] مصوب 23/02/1338

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه پرداخت هشتاد میلیون ریال به وزارت کشاورزی به عنوان‌ اعتبارگردان مصوب 14/04/1338

تبصره ماده واحده

انتفاء با اجرا:

ماهیت حکم این تبصره موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به اجازه افزایش سرمایه بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران مصوب 25/09/1338

کل قانون

انتفاء با اجرا:

«اساسنامه بانک مسکن» مصوب 24/11/1358 عنوان می‌دارد که این بانک جانشین بانک رهنی شده است.

افزایش سرمایه، حکمی با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درود زن و زرینه‌رود مصوب 23/10/1338

ماده 2

انتفاء با اجرا:

ماده 2 این قانون با اجرا منتفی شده است.

 1.  

قانون مربوط به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب 26/10/1338

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به اصلاح تبصره 5 قانون اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب 25/02/1339

ماده واحده

 

انتفاء با اجرا:

«قانون اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی» دارای ماهیت موردی و منتفی به اجرا است. بنابراین اصلاحیه آن نیز به تبع با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دایر به انتخاب آقایان حسین یوسفی و دکتر حبیب‌‏الله دادفر نمایندگان مجلس شورای ملی به سمت نظار اندوخته اسکناس مصوب 24/01/1340

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

معافیت از پرداخت کلیه حقوق و عوارض و سود بازرگانی به استثنای حق باربری و انبارداری لوازم و اثاثیه خریداری شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران برای آپارتمان‌های سلطنتی هتل شاه عباس کبیر مصوب 09/08/1341

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لغو تبصره 43 تصویبنامه اصلاح بودجه به شماره 5484- 6 /4 /1342 مصوب 30/05/1342

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 30/07/1342

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به اجازه فروش اراضی ضرابخانه به بانک مرکزی مصوب 26/10/1342

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمان‌های دیگر مصوب 15/12/1342

ماده 1

 

تبصره ماده 1

انتفاء موضوعی:

از آنجا که قانون تأسیس بانک رهنی مصوب 25/10/1317 به موجب ردیف 284 پیوست «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 01/01/1310 تا 29/12/1328» صراحتاً نسخ شده است. لذا موضوع این قانون منتفی شده است.

 1.  

تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر مصوب 19/12/1342

بند 5 پیوست 2

جز 15 بند 8 پیوست 2

زیر جز «الف» جزء 19 بند 8 پیوست 2

زیر جزء «ت» جزء 19 بند 8 پیوست 2

انتفاء موضوعی:

با ابراز رأی اعتماد و انتفاء موضوع، این قانون موضوعاً منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دایر به انتخاب آقایان عنایت‌الله نصیری و دکتر محمد علی رشتی نمایندگان مجلس به سمت ناظر اندوخته اسکناس مصوب 13/02/1342

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به واگذاری 5/13537مترمربع از اراضی ایستگاه کشاورزی بهبهان به شیر و خورشید سرخ بهبهان و بانک ساختمانی مصوب 09/08/1343

ماده واحده و تبصره

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری‌خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط مصوب 22/10/1343

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 27/12/1343

تبصره 52

انتفاء با اجرا:

ماهیت حکم این تبصره موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان عنایت‌الله نصیری و دکتر محمدعلی رشتی به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 19/02/1344

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تخصیصی وجوه بهره وام‌هایی که از طرف سازمان برنامه در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده به سرمایه بانک مزبور مصوب 05/10/1344

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند‌مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع مصوب 20/11/1344

بند «ب» ماده 3 متن لایحه 1، ماده 2 و 5 متن لایحه 2، ماده 1 و بند «الف» ماده 5 متن لایحه 3

مواد 4، 6، 7 و 8 متن لایحه 3

انتفاء با اجرا:

مصوبه مذکور موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت نظارت در اندوخته اسکناس مصوب 07/02/1345

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 22/02/1345

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 09/03/1345

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون اجازه خرید قسمتی از اراضی ونک برای شهربانی کل کشور مصوب 17/11/1345

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی مصوب 24/12/1345

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان محمد حجازی و رضا جعفری به عنوان ناظر اندوخته اسکناس مصوب 21/02/1346

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب 15/04/1346

ماده واحده و تبصره­های 2 و 3

انتفاء با اجرا:

با انتشار اوراق قرضه موضوع این قانون موردی برای اجرا باقی نمی­ماند.

 1.  

قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/04/1346

ماده 12

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 29/07/1346

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر مصوب 01/08/1346

جزء‌های 5  و 7 بند 4

پیوست

انتفاء موضوعی:

با ابراز رأی اعتماد و انتفاء موضوع، پیشنهاد نسخ این قانون داده می‌شود.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظران اندوخته اسکناس مصوب 02/08/1346

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 23/10/1347

ماده 5، تبصره 1 و 3 ماده 5، ماده 15

 

تبصره 2 ماده 5، تبصره 6 ماده 11

انتفاء با اجرا:

به طور کلی، کلیت تصویب این قانون به منظور نحوه فروش دهات و مزارعی است که طبق مقررات «قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی» مصوب 27/10/1347 و «آیین‌نامه اصلاحات ارضی» مصوب 03/05/1343 به اجاره داده شده است و یا براساس مقررات ماده 17 آیین‌نامه مذکور در آن‌ها واحد سهامی زراعی تشکیل شده است. براساس تبصره 1 ماده 3 این قانون نیز، زارعین خریدار می‌توانند بهای زمین را به اقساط 12 ساله پرداخت کنند. علاوه بر این، براساس ماده 1 «قانون مواد الحاقی بقانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر مصوب 23/10/1347» به مالکین و زارعین تا آخر شهریورماه سال 1350 مهلت داده شده که جهت تقسیم ملک به توافق برسند، در غیر این صورت، ملک آنان از تاریخ اول مهرماه سال 1350 براساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قانوناً به زارعین مربوط منتقل شده تلقی می‌شود و مال‌الاجاره سال 1351 این قبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان محسوب خواهد شد‌.

با توجه به این توضیحات، قانون مزبور منتفی به اجرا گردید.

 1.  

قانون افزایش سرمایه بانک سپه مصوب 08/02/1348

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان سناتور احمد بهادری و سناتور رضا جعفری به سمت نظار اندوخته اسکناس مصوب 08/02/1348

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب دکتر محمدعلی رشتی و نادر ادیب سمیعی نمایندگان مجلس شورای ملی به سمت نظار اندوخته اسکناس مصوب 28/02/1348

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 16/04/1348

کل قانون

انتفاء موضوعی:

پس از تصویب «لایحه قانونی نحوه اداره امور بانک‌ها» در تاریخ 28/09/1358، مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ 24/04/1359 «اساسنامه بانک کشاورزی» را تصویب نمود. مطابق با ماده 1 این اساسنامه، بانک کشاورزی که به موجب مصوب 29‌/09‌/1358 مجمع عمومی بانک‌ها با اجازه حاصل از ماده ‌17 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها از ادغام بانک‌های تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل گردیده، طبق قانون ملی شدن بانک‌ها‌، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود. بر این اساس، این قانون موضوعاً منتفی شده است.

 1.  

اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 19/12/1348

کل قانون

انتفاء موضوعی:

بانک کشاورزی که به موجب مصوبه 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها با اجازه حاصل از ماده 17 «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» از ادغام بانک‌های تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل شد، طبق قانون ملی شدن بانک‌ها‌، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره شده و بانک کشاورزی در تمام موارد جانشین بانک‌های مذکور می‌باشد .در این راستا، اساسنامه بانک کشاورزی در تاریخ 24/04/1359 به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسیده است.

لذا، در حال حاضر این بانک در بانک توسعه کشاورزی ادغام و بانک کشاورزی تأسیس شده است. بر این اساس این قانون منتفی بوده و پیشنهاد نسخ آن داده می‌شود.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 09/02/1349

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون جریان قانونی سکه‌های تاج‌گذاری اعلیحضرتین مصوب 17/02/1349

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌تصمیم قانونی دائر بر انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 29/02/1349

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد مصوب 05/11/1349

 

بند 1 ماده واحده

انتفاء موضوعی:

با توجه به این‌که بند 1 این ماده واحده، بند 4 ماده 85 «قانون بانکی و پولی کشور» مصوب 07/03/1339 را لغو نموده است و از طرفی، قانون سال 1339 با استناد به «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب 18/04/1351 به طور ضمنی نسخ گردیده است، حکم مقرر در این بند منتفی است.

 1.  

قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ‌مصوب 23/10/1347

تبصره 2 ماده 2، ماده 3 و تبصره 1

انتفاء با اجرا:

به طور کلی، کلیت تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به منظور نحوه فروش دهات و مزارعی است که طبق مقررات «قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی» مصوب 27/10/1347 و «آیین‌نامه اصلاحات ارضی» مصوب 03/05/1343 به اجاره داده شده است و یا براساس مقررات ماده 17 آیین‌نامه مذکور در آن‌ها واحد سهامی زراعی تشکیل شده است. براساس تبصره 1 ماده 3 این قانون نیز، زارعین خریدار می‌توانند بهای زمین را به اقساط 12 ساله پرداخت کنند. علاوه بر این، براساس ماده 1 «قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر» مصوب 23/10/1347 به مالکین و زارعین تا آخر شهریورماه سال 1350 مهلت داده شده که جهت تقسیم ملک به توافق برسند، در غیر این صورت، ملک آنان از تاریخ اول مهرماه سال 1350 براساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قانوناً به زارعین مربوط منتقل شده تلقی می‌شود و مال‌الاجاره سال 1351 این قبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان محسوب خواهد شد‌.

با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت جنس این قانون از نوع قوانینی است که با اجرا منتفی می‌گردند. با توجه به این توضیحات، الحاقیه این قانون نیز منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 06/02/1350

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

‌قانون واگذاری 232 هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 24/03/1350

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 26/03/1350

ماده 41

انتفاء موضوعی:

با عنایت به ماده 1 «لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات» مصوب 14/09/1358 شورای انقلاب و با استناد به ماده 77 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 03/10/1392 که حکم به لغو ماده 4 «قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات» داده است و با توجه به این‌که این آیین‌نامه در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون مزبور به تصویب رسیده، موضوع آیین‌نامه منتفی است.

 1.  

قانون اجازه ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه جهت یادبود جشن دو هزار و پانصد ساله بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران مصوب 31/03/1350

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب آقایان سناتور ابراهیم پارسا و سناتور حسین دهارا به سمت نظار اندوخته اسکناس مصوب 17/03/1350

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر نظار اندوخته اسکناس مصوب 18/06/1350

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیر‌عباس هویدا نخست‌وزیر مصوب 01/07/1350

بند 1

انتفاء موضوعی:

با ابراز رأی اعتماد و انتفاء موضوع، پیشنهاد نسخ این قانون داده می‌شود.

 1.  

قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران مصوب 18/02/1351

کل قانون

انتفاء با اجرا:

با توجه به مفاد این قانون و تبصره‌های آن که اجرای قانون را در دوران اجرای طرح برنامه پنجم عمرانی کشور پیش‌بینی نموده‌اند، این قانون منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 18/02/1351

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب 19/09/1351

ماده واحده

 

تبصره 1 ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب 10/05/1352

ماده 10

انتفاء موضوعی:

با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی براساس تبصره ماده واحده «لایحه قانون تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی» 12/09/1358، این اساسنامه موضوعاً منتفی است.

 1.  

‌آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان ‌مربوط مصوب 10/05/1352

تبصره ماده 1، ماده 2 و تبصره‌های 1 تا 4 ماده 2

انتفاء با اجرا:

با توجه به این‌که «قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط» با اجرا منتفی شده است، آیین‌نامه اجرایی آن نیز منتفی است.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس مصوب 30/11/1352

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون نحوه توزیع سی میلیارد (30000000000) ریال موضوع قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت وام‌ها مصوب 27/05/1353

جدول

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ملحقات آن به اوراق قرضه مصوب 06/12/1353

مواد 1 و 2، تبصره ماده 3، ماده 4

 

ماده 3، ماده 5، تبصره ماده 5 و ماده 6

انتفاء با اجرا:

براساس ماده 1 این قانون، اقساط وضع‌شده نهایتاً به مدت 12 سال باید وصول گردند. حتی در صورت تأخیر در تأدیه این اقساط نیز تاکنون وضعیت پرداخت یا تبدیل آن اقساط به اوراق قرضه مشخص شده است.

بعد از سال 1360 هم قانونگذار درباره این قانون و اقساط ناشی از آن هیچ حکمی وضع نکرده است. در نتیجه این قانون را باید منتفی به اجرا دانست.

 1.  

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر بر اندوخته اسکناس مصوب 21/07/1354

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول شق تقسیم قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر به اوراق قرضه مصوب 12/04/1355

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون اصلاح مواد 10 و 11 قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران مصوب 17/04/1355

ماده واحده

انتفاء موضوعی:

با استناد به ماده 1 «اساسنامه بانک کشاورزی» مصوب 24/04/1359، این بانک از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی تشکیل شده است، لذا این قانون منتفی بوده و پیشنهاد نسخ آن ارائه می‌گردد.

 1.  

قانون پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی در مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده استان‌های هرمزگان و آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری مصوب 14/03/1356

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان مصوب 01/03/1357

ماده 2

انتفاء موضوعی:

براساس ماده 4 «قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی» مصوب 08/09/1362، وظایف عمران روستایی مندرج در «قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و عمران به وزارت کشاورزی روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب 25/03/1356به جهاد سازندگی واگذار شده است. علاوه بر این، وظایف برشمرده شده در ماده 2 قانون سال 1357، مطابق با «اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی» مصوب 13/11/1372 هیأت وزیران جزء وظایف وزارت جهاد سازندگی ذکر گردیده‌اند. در ادامه، با تصویب «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی» مورخ 06/10/1379 وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی با یکدیگر ادغام گردیدند و در ذیل این مجموعه، تشکیلاتی با عنوان سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی پیش‌بینی نشده است. در این خصوص، در مصوبه هیأت وزیران راجع به «شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 02/04/1381، برخی از مسؤولیت‌های موضوع ماده 2 قانون سال 1357 به عنوان تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مطرح گردیده‌اند. همچنین، به موجب «شرح وظایف واحدهای ستادی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور»، این سازمان عهده‌دار این وظایف است. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد در حال حاضر سازمانی به این عنوان در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.

 1.  

قانون حفظ مدیریت بانک فرهنگیان ایران مصوب 04/03/1357

کل قانون

انتفاء موضوعی:

به موجب مصوبه‌ مورخ 29/08/1358 مجمع عمومی بانک‌ها، از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31/04/1359 بانک ملت تشکیل گردید و با شماره 38077 در اداره‌ ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغاز شد. با توجه به این‌که از یک سو، بانک فرهنگیان ایران منحل گردیده و وزارت آموزش و پرورش دیگر مالک سهمی در این بانک نیست و از سوی دیگر، مهلت انتقال سهام بانک به کارکنان وزارت سه سال بوده است که این مدت سپری گشته است، بنابراین موضوع این قانون منتفی بوده و نسخ آن پیشنهاد می‌شود.

 1.  

قانون تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده‌اند ‌مصوب 01/08/1357

تبصره ماده واحده

انتفاء با اجرا:

حکم این تبصره موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران مصوب 29/09/1357

کل قانون

انتفاء موضوعی:

با توجه به مواد 1 و 4 «اساسنامه بانک مسکن» مصوب 24/11/1358 شورای انقلاب و براساس «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» مصوب 03/07/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه ‌مورخ 25/07/1358 مجمع عمومی بانک‌ها، بانک مسکن از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان و ... ایجاد گردیده و سرمایه بانک رهنی به بانک مسکن انتقال یافته است. بر این مبنا، بانک رهنی دیگر موجودیت نداشته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به این بانک، از جمله قوانین مربوط به افزایش سرمایه، موضوعاً منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکت‌های دولتی مصوب 14/05/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز مصوب 06/08/1358

جدول جزء 6 بند 1 ضمیمه،

جدول 5 بند 4 ضمیمه

انتفاء با اجرا:

احکام مقرر در جداول با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی بخشودگی مانده بدهی وام مسکن در شهرستان طبس مصوب 29/08/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مصوب 29/08/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به انتشار اوراق قرضه مصوب 13/09/1358

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به تأمین ده میلیارد اعتبار برای بانک رفاه کارگران توسط بانک مرکزی ایران مصوب 13/09/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به چاپ سری اول اسکناس‌های جدید دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1358

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی نحوه واگذاری یکهزار واحد مسکونی در شهر اهواز مصوب 21/09/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکت‌های دولتی مصوب 21/09/1358

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به منظور نمودن وجوه حاصل از وصول قبوض اقساطی اراضی به حساب افزایش سرمایه به بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 08/10/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه در اختیار قرار دادن جمعاً چهار میلیارد ریال به عنوان تنخواه‌گردان به شرکت بازرگانی دولتی به منظور ورود دارو و برنج مصوب 15/10/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

آئین‌نامه وام‌های کوچک تولیدی و خدماتی که اصل آن قبلاً به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است مصوب 19/10/1358

کل قانون

انتفاء با اجرا:

با توجه به این‌که براساس بند 7 این آیین‌نامه، مبلغ سی میلیارد ریال جهت وام به واحدهای تولیدی و خدماتی در نظر گرفته شده است، با پرداخت آن، موردی برای اجرای قانون باقی نمی‌ماند و قانون مزبور منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه در اختیار قرار دادن بیست و هشت میلیارد ریال به عنوان تنخواه‌گردان به شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور ورود 600 هزار تن آهن مصوب 29/10/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تبصره‌های الحاقی به لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی صنعتی، خدماتی مصوب 06/11/1358

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه به بانک مرکزی ایران در مورد اعطای سه میلیارد ریال وام به بانک مسکن مصوب 17/11/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای پانصد میلیون ریال وام به صندوق تعاون صنفی مصوب 17/11/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به خریداری هتل‌های بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان توسط سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت ارشاد ملی مصوب 29/11/1358

بندهای 2 تا 4

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی انحلال کانون بانک‌ها مصوب 18/12/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه از جریان خارج نمودن اسکناس‌های پنج و ده هزار ریالی مصوب 27/12/1358

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ بیست میلیارد ریال به طور علی‌الحساب برای توزیع از طریق بانک کشاورزی و دو میلیارد ریال علی‌الحساب در اختیار و‌زیر کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی برای پرداخت هزینه‌های ضروری مصوب 14/01/1359

بند 1

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به هزینه جمع‌آوری اسکناس‌های ده هزار ریالی رژیم سابق و کمک به جلوگیری از ورود غیرمجاز آنها مصوب 17/02/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ بیست میلیارد ریال به طور علی‌الحساب برای توزیع از طریق بانک کشاورزی و دو میلیارد ریال به طور علی‌الحساب در اختیار وزیر کشاورزی و عمران روستایی برای پرداخت هزینه‌های ضروری مصوب 20/02/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/02/1359

ماده 10

انتفاء موضوعی:

با توجه به مصوبه «انحلال مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی» مصوب 18/11/1369 شورای عالی اداری که حکم به انحلال مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی داده است، این ماده موضوعاً منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به تأمین تا هفتصد میلیون ریال اعتبار به منظور خرید اورانیوم از خارج کشور مصوب 31/02/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه استفاده وزارت راه و ترابری [وزارت راه و شهرسازی] از باقیمانده اعتبار مربوط به بازسازی و مصارف فوری و پاکسازی مناطق زلزله‌زده خراسان (طبس) جهت پرداخت وام ضروری به کارکنان خود مصوب 31/02/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه اشتغال سه نفر از بازنشستگان به صورت خرید خدمت در بانک مرکزی ایران مصوب 03/03/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به تحویل کلیه جواهرات و طلا‌آلات موجود در کاخ‌های نیاوران، سعد‌آباد، گلستان و سایر کاخ‌های مربوط به خاندان پهلوی و وابستگان جهت حفظ و نگهداری به بانک مرکزی ایران مصوب 10/03/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به خروج اسکناس‌های هزار، پانصد، دویست، صد، بیست، ده، و پنج ریالی و مسکوکات رایج ضرب شده در زمان رژیم سابق مصوب 10/03/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به جبران زیان احتمالی بعضی از بانک‌ها و کارمزد هم‌آهنگی سپرده‌های مورد نیاز بانک‌های تخصصی مصوب 14/03/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به نحوه رسیدگی به شکایات مالکین اطراف بولوار دکتر مصدق در همدان مصوب 28/03/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب 04/04/1359

بند 9 ماده 2

انتفاء موضوعی:

به موجب مصوبه «تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی» مصوب 14/01/1395، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردید. با توجه به ماده 1 مصوبه مذکور، احکام راجع به وظایف این شورا کماکان معتبر، اما احکام راجع به تشکیلات و اعضای آن شورا فاقد اعتبار است. با توجه به این‌که حکم مورد بررسی مربوط به تشکیلات شورای عالی انفورماتیک است، در نتیجه منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب 04/04/1359

مواد 1 تا 5

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب 13/04/1359

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به نحوه چاپ اسناد و اوراق بهادار دولتی با آرم جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/04/1359

کل قانون

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی نحوه خرید اتومبیل‌هایی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد مصوب 15/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به شرکت‌های حمل و نقل مربوط به بار و انبار مصوب 25/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به هزینه جمع‌آوری اسکناس‌های ده هزار ریالی رژیم سابق و کمک به جلوگیری از ورود غیرمجاز آنها مصوب 25/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام حداکثر تا بیست نفر به رئیس کل بانک مرکزی ایران مصوب 25/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به نحوه تعویض اسکناس‌های رژیم سابق که از جریان خارج می‌شود مصوب 25/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به بدهی دولت به بانک مرکزی ایران ناشی از پرداخت دو فقره حواله به شرکت‌های سفیدیف و اورودیف مصوب 25/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

لایحه قانونی راجع به هزینه‌های عملیاتی نهایی جمع‌آو‌ری، ابطال شمارش و امحاء اسکناس‌ها و مسکوکات رژیم گذشته مصوب 25/04/1359

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون ایجاد و نگهداری صندوق بازنشستگی کادر انتظامی سازمان پلیس قضایی مصوب 15/04/1362

ماده واحده

انتفاء موضوعی:

به استناد ماده 173 «قانون برنامه» مبنی بر  ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح‌، هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 20/134/117/24205 مورخ 30/02/1387 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/08/1381 فرماندهی معظم کل قوا، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را تصویب نمود.

بنا بر مستندات فوق کلیه صندوق‏های بازنشستگی نیروهای مسلح در «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» ادغام گردید.

 1.  

قانون انحلال صندوق مشترک شهرداری‌ها مصوب 12/08/1362

تبصره 2 ماده واحده

انتفاء با اجرا:

با انحلال صندوق، موردی برای اجرای قانون باقی نمی‌ماند.

 1.  

قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران مصوب 05/03/1363

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به اجازه فروش موتورسیکلت‌ها و موبیلت‌ها به نامه‌رسان‌ها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آن‌ها به افراد مزبور مصوب 10/07/1363

تبصره 4 ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون راجع به افزایش سرمایه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب 17/08/1363

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در «اتحادیه نظارت‌کننده بر شرکت‌های بیمه در کشورهای در حال توسعه» مصوب 02/05/1365

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی مصوب 06/11/1366

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول مصوب 26/01/1370

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مصوب 05/06/1370

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی مصوب 30/01/1371

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر در کمیته ترغیب و تشویق خریدهای، در داخل و تنظیم بازار ارز مصوب 25/01/1372

متن

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 15/04/1378

 

تبصره‌ 1 ماده واحده

 

انتفاء با اجرا:

حکم مقرر در تبصره 1 ماده واحده موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 20/02/1379

بند «الف» ماده واحده

انتفاء با اجرا:

با تخصیص منابع مالی مذکور در بند الف ماده واحده، موردی برای اجرای آن باقی نمی‌ماند.

 1.  

قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی مصوب 18/02/1381

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون موردی و با اجرا منتفی است.

 1.  

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/05/1385

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون در راستای اجرای بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده است. با اجرای حکم مقرر در متن ماده واحده، این قانون منتفی شده است.

 1.  

قانون انتشار اوراق مشارکت تو‌سط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب

25/11/1385

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون در راستای اجرای بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده است. با اجرای حکم مقرر در متن ماده واحده، این قانون منتفی شده است.

 1.  

قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 03/05/1386

ماده واحده

انتفاء با اجرا:

این قانون در راستای اجرای بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده است. با اجرای حکم مقرر در متن ماده واحده، این قانون منتفی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) قوانین و احکام مدت منقضی

ردیف

عنوان قانون

مواد مرتبط

 1.  

قانون قرارداد نقره با بانک شاهنشاهی مصوب

01/01/1289

کل قانون

 1.  

قانون تجدید قرارداد نقره با بانک شاهنشاهی مصوب

07/01/1290

کل قانون

 1.  

قانون راجع به اسکناس بانک شاهنشاهی ایران مصوب 05/02/1294

کل قانون

 1.  

قانون منع خروج طلا و نقره مصوب 16/02/1294

کل قانون

 1.  

قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده آمریکا مصوب

20/06/1301

ماده 4

 1.  

قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال به یک کمپانی معتبر مستقل امریکایی (اتازونی) (موافقتنامه) مصوب 23/03/1302

ماده 14

 1.  

قانون استخدام مستر گلامان امریکایی جهت اداره کردن بانک ایران مصوب

31/03/1302

ماده 1

 1.  

‌قانون بودجه سنه 1304 مملکتی مصوب ‌ 21/11/1304

ماده 18

 1.  

قانون اجازه صدور مسکوکات نقره خارجی برای مدت شصت روز مصوب 24/08/1305

ماده واحده

 1.  

قانون اجازه استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سوئیس یا آلمان برای مدت سه سال مصوب11/08/1306

کل قانون

 1.  

قانون هشت هزار تومان اعتبار اضافی جهت حقوق متخصص بانک ملی مصوب

19/10/1306

ماده واحده

 1.  

متمم قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت مملکتی مصوب

19/04/1307

ماده 8

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی مصوب

03/04/1309

ماده 6

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1310 مملکتی مصوب

28/12/1309

مواد 3، 4، 22، 26 و 28

 1.  

قانون بودجه یک ساله 1311 مملکتی مصوب

23/12/1310

قسمت 1 و 2 ضمیمه

 1.  

قانون متمم بودجه یک ساله 1311 مملکتی مصوب 28/12/1310

ماده 4

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی مصوب

04/03/1312

مواد 7، 15 و تبصره، 28، 32 و 36

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی مصوب

26/12/1312

ماده 10

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1317 کشور مصوب 29/12/1316

مواد 1، 7 و 9

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1318 کل کشور مصوب

21/12/1317

ماده 6

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1320 کشور مصوب

29/12/1319

ماده 19

 1.  

قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب 21/08/1321

ماده 12

 1.  

قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی مصوب

13/11/1326

ماده 8

 1.  

قانون بودجه سال 1328 کل کشور مصوب

23/04/1328

تبصره 22 ماده 2

 

تبصره 23 ماده 2

 1.  

تصمیم قانونی دائر به تعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی مصوب 14/12/1333

تبصره 1 ماده واحده

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی دائر به اصلاح ماده واحده مورخ 1333.12.14 مصوب

08/07/1334

ماده واحده

 1.  

تصمیم کمیسیون برنامه دائر به اجازه استخدام چند نفر منشی و متخصص جهت سازمان برنامه مصوب

07/11/1334

ماده 1و تبصره

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دائر به اجازه استخدام یک نفر متخصص خارجی برای اداره امور مهمانخانه بوعلی همدان متخذه 34.11.21 (کمیسیون برنامه) مصوب21/11/1334

ماده واحده

 1.  

قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب

08/12/1334

بند چهارم ماده 10

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مشترک مجلسین در مورد چهار فقره طرح‌های اجرایی مصوب 16/12/1334

بخش 2

 1.  

قانون بودجه سال 1336 کل کشور مصوب 28/12/1335

تبصره‌های 14، 15 و 44

 1.  

قانون بودجه سال 1339 کل کشور  مصوب 19/12/1338

تبصره‌های 6، 9، 52 و 55

 1.  

قانون اعطای اختیار به کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و‌ اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 23/12/1338

ماده واحده

 1.  

قانون بودجه سال 1341 کل کشور مصوب

17/08/1343

تبصره‌های 15 و 56

 1.  

قانون بودجه سال 1342‌ مصوب 24/08/1343

تبصره‌های 28 و 64

 1.  

قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب

27/12/1343

تبصره‌های 10، 17

 1.  

قانون بودجه سال 1345 کل کشور مصوب

26/12/1344

تبصره 7

 1.  

قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب

21/03/1346

مواد10 و 36

 1.  

قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27/12/1346

 

ماده 6، بند 8 ماده 8، مواد 10 و 34

 

 1.  

قانون بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 29/12/1346

تبصره 5

 1.  

آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده 19 قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی مصوب 24/04/1347

مواد 9 و 13

 1.  

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدف‌های برنامه عمرانی چهارم مصوب

08/05/1347

بخش‌های 10، 15، 16، 18 و 22، قسمت 4 فصل چهارم، قسمت 5 فصل ششم

 1.  

قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاج‌گذاری اعلی حضرتین مصوب

23/02/1348

کل قانون

 1.  

قانون بودجه سال 1349 کل کشور مصوب 24/12/1348

تبصره 24

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1350 کل کشور مصوب ‌

16/10/1350

تبصره 9 ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب

07/04/1351

جداول 1 و 2

 1.  

خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور مصوب 07/03/1352

جزء 4– 2 بند 2 فصل اول، جزء 1–‌2 ، 3–‌2، 4–‌2 بند 2 فصل 9، جزء 1–‌2 بند 2 و بند 3 فصل 19، جزء 2–‌2 بند 2 مبحث 1 فصل 24

 1.  

قانون بودجه سال 1355 کل کشور مصوب

21/12/1354

بند «‌الف» تبصره 3، تبصره‌ 6

 1.  

قانون اصلاح تبصره های 19 و 65 قانون بودجه سال 2535 کل کشور مصوب

17/04/1355

ماده واحده

 1.  

آئین‌نامه اجرائی تبصره 19 قانون بودجه سال 2535 کل کشور مصوب

17/04/1355

بند 4 تا 7 و بند 13

 1.  

قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب

26/12/1356

تبصره­های  38، 69 و 79

 1.  

آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 2535 و تبصره 45 قانون بودجه سال 2536 کل کشور مصوب 19/03/1356

بند 3 تا 6 و بند 11،

جدول

 1.  

قانون بودجه سال 1357 کل کشور مصوب

25/12/1356

تبصره 12 ماده واحده

 1.  

‌آیین‌نامه اجرایی استفاده از مانده اعتبارات موضوع تبصره 45 قانون بودجه سال 2536 کل کشور و اعتبار موضوع تبصره14 قانون بودجه سال 2537 کل کشور‌ مصوب

12/02/1357

بندهای 4 تا 8 و بند 14

 1.  

لایحه قانونی متمم بودجه سال 1357کل کشور مصوب 16/12/1357

بند 3

 1.  

لایحه قانونی اجازه پرداخت مبلغ هزار میلیون ریال بدون بهره و کارمزد به مدت شش ماه در مقابل وثیقه‌ای که از اموال شاه سابق می‌باشد به بانک مرکزی ایران مصوب 18/02/1358

ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی بخشودگی خسارت تأخیر تأدیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/05/1358

ماده واحده

 1.  

لایحه بودجه سال 1358 مصوب 27/05/1358

تبصره ‌3 ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی تمدید مدت تشکیل مجامع عمومی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مصوب 24/09/1358

ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی بخشودگی زیان دیرکرد وام‌های پرداختی به زارعین چغندرکار مصوب

26/09/1358

ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی تشکیل صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی و لغو قوانین بیمه کشاورزی و صندوق امداد روستاییان مصوب 08/10/1358

تبصره 5

 1.  

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اجازه پرداخت مبلغ هزار میلیون ریال بدون بهره و کارمزد به مدت شش ماه در مقابل وثیقه‌ای که از اموال شاه سابق می‌باشد به بانک مرکزی ایران مصوب29/10/1358

ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی 57 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا 58/3/17 مصوب

04/12/1358

ماده واحده

 1.  

قانون بودجه سال 1359 مصوب 03/02/1359

بندهای «ث» و «ج» تبصره 2، تبصره 3

 1.  

لایحه قانونی راجع به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان غیر‌رسمی واحدهای آموزشی غیر‌دولتی مصوب 24/03/1359

ماده 12

 1.  

لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال 58 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب

15/04/1359

ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی الحاق موادی به لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب

24/04/1359

متن

 1.  

لایحه قانونی تمدید مدت مذکور در لایحه قانونی مربوط به پرداخت تعهدات و هزینه‌های پروژه بندرعباس و تکمیل بندر موقت چابهار و هزینه‌های خاص عمرانی و اضطراری استان‌ها مصوب

25/04/1359

بند 5

 1.  

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی 1357 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا 17/3/58 مصوب 25/04/1359

ماده واحده

 1.  

لایحه قانونی راجع به معافیت آقای محمد جواد فیاض رئیس هیأت نظارت از شمول قانون بازنشستگی و ابقاء ایشان در سمت مزبور تا تسلیم و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران در سال 1359 مصوب 25/04/1359

ماده واحده

 1.  

لایحه بودجه سال 1360 مصوب 07/05/1360

تبصره‌های 34 و 54 ماده واحده

 1.  

قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و‌ اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت ‌می‌شود مصوب

27/07/1360

ماده واحده

 1.  

قانون راجع به بخشودگی خسارت تأدیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب

01/09/1360

ماده واحده

 1.  

قانون ترمیم اعتبار هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی و منابع تأمین اعتبار قانون بودجه سال 1360 مصوب 20/10/1360

بند 3 ماده واحده

 1.  

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

21/07/1361

ماده 3

 1.  

قانون متمم بودجه سال 1361 مصوب

27/08/1361

تبصره 6 ماده واحده

 1.  

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/05/1362

مواد 16، 17، 18، 21

 1.  

قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب

17/02/1364

ماده 17 و تبصره آن، ماده 18 و تبصره آن، مواد20 ، 21 و 22، تبصره‌های 3 و 4 ماده 22، تبصره ماده 23، ماده 24 و تبصره 1 ماده 24

 1.  

قانون بودجه ارزی سال 1364 کل کشور مصوب

02/07/1364

کل قانون

 1.  

قانون مقررات صادرات و واردات سال مصوب

1365 مصوب 27/12/1364

ماده 12، تبصره 2 ماده 12، ماده 17 و تبصره آن، ماده 18 و تبصره آن، ماده 20 تا 22، تبصره 3 ماده 22، مواد 23، 35، 36

 1.  

قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب

02/07/1365

ماده 16

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1365 کل کشور مصوب 14/12/1365

بند الف ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره‌های بودجه سال 1366 کل کشور مصوب 10/12/1366

تبصره 2 ماده واحده

 1.  

اصلاحیه عبارتی قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال 1367 کل کشور مصوب 09/11/1367

تبصره 10 ماده واحده

 1.  

‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368

تبصره‌های 1، 2، 6 و 16، بندهای «الف»، «و»، «ح»، تبصره 29، تبصره‌های 33 و 49

 1.  

قانون اصلاح بند ب تبصره 28 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

17/04/1369

بند 4 ماده واحده

 1.  

قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور

27/09/1369

بندهای 1، 2، 4 تبصره 1، تبصره 3، بند «‌الف» تبصره 9

 1.  

قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 21/05/1371

ماده واحده و تبصره 2 آن

 1.  

قانون تمدید مهلت پرداخت دیون کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده مصوب

26/11/1376

کل قانون

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 22/07/1377

تبصره 4 ماده واحده

 1.  

قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 15/04/1378

تبصره‌‌های 2 و 3 ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 03/11/1378

تبصره 1 ماده واحده

 1.  

قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب

20/02/1379

ماده واحده و تبصره‌های 2، 3 و 6 آن

 1.  

قانون استفساریه ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی مصوب 03/03/1379

متن استفساریه

متن تفسیر

 1.  

قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 30/03/1380

تبصره‌های 1 و 5 ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 08/07/1380

ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/08/1380

ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح سقف ارزی سال 1381 در جدول شماره (‌2‌) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 14/11/1380

ماده واحده و تبصره آن

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوب 27/11/1380

تبصره 5 ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون‌ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/10/1381

ماده واحده و تبصره آن

 1.  

قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب

26/12/1382

ماده واحده

 1.  

قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 26/12/1382

بندهای «ث» و «خ» تبصره 1، تبصره 3 و بندهای آن،

بند «ب» تبصره 12، بند «ب» و «پ» تبصره 13، بند «الف» تبصره 15، بند «ز» تبصره 16، بند «د» و «ش» تبصره 19 و بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «ی»، «ک»، «س»، «ع»، «ص» و «ظ» تبصره 21

 1.  

قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 25/12/1383

جزء 5 بند «الف» و جزء 1 و 2 بند «ب» و بند «ج» تبصره 1، بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ»، «د»، «ذ»، «ر»، «ز»، «ژ»، «ع»، «غ»، «ف» و «ل» تبصره 2 ، بند «ح» تبصره 3، جزء 2 و 6 بند «ب» تبصره 6 و جزء 2 بند «ث» تبصره 6، جزء­های 6، 8 و 10 بند «د» تبصره 11، بند «خ» تبصره 15 و بند «ت» تبصره 19 ماده واحده

 1.  

قانون الحاق یک تبصره به ماده (‌1‌) قانون اصلاح ماده (‌60‌) و جدول شماره (‌2‌) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 17/02/1384

تبصره ماده واحده

 1.  

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/08/1384

کل قانون

 1.  

قانون اصلاح ماده (3) و جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور مصوب

14/11/1384

بند «ب» و تبصره 2 بند «ب» ماده 2

 1.  

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب 04/11/1385

ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 18/10/1386

بند «ب» ماده واحده

 1.  

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب

15/02/1387

ماده 7، بندهای «ب» و «ج» ماده 7

 1.  

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/02/1387

ماده 13 و تبصره 1

 

 

 1.  

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25/08/1387

ماده 3، بندهای «ب»، «د»، «ه» ماده 10

 

بندهای «الف»، «ج» ماده 10

 1.  

قانون اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب

06/05/1388

بند «ب» ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 06/11/1388

مواد 1، 11، 12

 1.  

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 15/12/1388

ماده واحده

 1.  

اصلاح بند (م) بند (8) و ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب

21/05/1389

بند 1

 1.  

قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 24/12/1389

تبصره 1 ماده واحده

 1.  

قانون استفساریه بند (‌16‌) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب

27/07/1390

متن استفساریه

متن تفسیر

 1.  

قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/1390

تبصره 6 ماده واحده

 1.  

قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 18/11/1390

ماده واحده

 1.  

قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 مصوب 21/12/1390

تبصره 1 ماده واحده

 1.  

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

30/02/1391

 

بندهای 2، 12ـ3، 4، 7ـ5، 2ـ7 تا 7-7، 16، 20، 22، 1ـ24، 1-3-24، جزء ج بند 4ـ3ـ24، بند 12ـ24و بندهای 25 تا 36

 

 1.  

قانون اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب

23/07/1391

ماده واحده

 1.  

قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب 30/07/1391

بند «الف» ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/08/1391

بندهای 2 و 4 ماده واحده

 1.  

قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 25/12/1394

تبصره 3 ماده واحده

 1.  

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 03/06/1395

بند «الف» ماده واحده

 1.  

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1395 کل کشور مصوب

27/04/1396

بندهای «الف» و «ب» ماده واحده

 

 

 

نظرات کاربران

Parameter:452629!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین