صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها
1398/09/20
0.0 (0)

بررسی بودجه 99 در دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس

به دنبال تقدیم لایحه بودجه 99 از سوی دولت به مجلس، بررسی آن در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از شنبه (23 آذر) تا چهارشنبه (27آذر) به شرح زیر اعلام شد:

 

کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

یکشنبه

نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

دوشنبه

نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

 نشست هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص محصولات تراریخته و سایر مسائل مطروحه

سه شنبه

نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده های مطروحه

 

کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس

سه شنبه

ادامه بررسی پیشنهادات اصلاح آئین نامه داخلی در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) با حضور کارشناسان و مدعوین

طرح تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شماره ثبت 663 با حضور طراح و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی و دستگاه های اجرائی مرتبط

 

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

دوشنبه

بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور:

تبصره 1 (بند ز) – تبصره 2 (بندهای الف – ب – د) – تبصره 4 (بندهای الف – ب – هـ) – تبصره 5 (بندهای و – ل) باحضور: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت،نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، معاونت علمی ریاست جمهوری-صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی

سه شنبه

ادامه بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور: تبصره 6 (بند ط) – تبصره 7 (بندهای الف – هـ) – تبصره 18 (بندهای ب – ج – د) – تبصره 19 با حضور: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان محیط زیست، ایمیدرو، ایدرو، دیوان محاسبات کشور، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی

کارگروه محیط کسب و کار

سه شنبه

ادامه بررسی نماگرهای شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، اخذ مجوزهای ساخت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد در اجرای   بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه باحضور: وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، معاونت پیشگیری از جرم، سازمان بنادر، سازمان تامین اجتماعی، اتاقهای ایران، اصناف و تعاون ، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی                                             

 

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

دوشنبه

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت بررسی موضوع آمایش سرزمین در حوزه متبوع

 رفع ایرادات شورای  نگهبان درخصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی به شماره چاپ 988 با حضور نماینده  آن شورا

بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال 99 با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و....

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 99

تعیین اعضای کمیته 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص نقض قوانین مربوط به پذیرش دانشجو در وزارتین علوم،تحقیقات وفناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ادامه بررسی طرح استیضاح وزیر  آموزش و پرورش با حضور نمایندگان  متقاضی

بررسی بودجه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین  سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات

بررسی بودجه جهاد دانشگاهی در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات

سه شنبه

نشست هیات رئیسه کمیسیون

تبادل اخبار

بررسی بودجه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات

بررسی بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات

بررسی بودجه سازمان آموزش،ترویج و تحقیقات کشاورزی در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات

بررسی بودجه سازمان آموزش های فنی و حرفه ای در لایحه بودجه سال 99 با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات

 

کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

بررسی طرح استفساریه بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

کارگروه موارد خاص، بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

دوشنبه

ادامه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی (اعاده شده از شورای نگهبان )

دعوت از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی بمنظور ارائه گزارش از تفریغ بودجه سال 98 و بررسی بودجه سال 99 در حوزه تعاون، کار و روابط کار ، فنی حرفه‌ای ، صندوقهای بازنشستگی  و بهزیستی

دعوت از ریاست  کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت معارفه و ارائه برنامه های خود برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه هدف

انتخاب سه نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

انتخاب ده نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال ایرانیان

سه شنبه

ارائه گزارش عملکرد سازمان نقشه برداری کشور

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور ( به ترتیب بندهای ارجاعی در ماده واحده ) تبصره 2 (بندهای د – هـ) – تبصره 5 (بند ز) – تبصره 6 (بندهای الف – هـ- ک – ع ) تبصره 9 (بندهای ج – ی – ن) – تبصره 10 (بند ب ) – تبصره 11 (بندهای الف – ج ) – تبصره 12 (بندهای الف – ب) – تبصره 14 (بند الف) – تبصره 16 (بندهای الف – ب) – تبصره 17 (بندهای ب – ج) – تبصره 18 (بندهای الف – ب – د) – تبصره 20 (بندهای الف – ج – د) – تبصره 21 (بندهای الف – ب – ج- د) وارجاع به کارگروههای تخصصی

چهارشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 

کمیسیون اقتصادی

دوشنبه

بررسی طرح استفساریه بند (الف) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(اصلی- چاپ 1669)

ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور(حذف چهار صفر از پول ملی)(اصلی- چاپ 1597)

نشست با بختیاری رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) با موضوع استماع گزارش عملکرد کمیته مذکور

سه شنبه

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون

ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک(الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)

نشست با جناب دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی سازی با موضوع استماع گزارش عملکرد سازمان مذکور

 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

دوشنبه

نشست هیأت رئیسه و روسای کارگروه‌های کمیسیون

انتخاب 3 نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه 1399

بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399  نیروی انتظامی با حضور فرماندهی نیرو و معاونین ایشان

بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399  وزارت اطلاعات  با حضور وزیر اطلاعات و معاونین ایشان

سه شنبه

بررسی آخرین اخبار و تحولات

بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین ایشان

بررسی عملکرد قانون بودجه سال 1398 و پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399 وزارت امور خارجه

چهارشنبه

بررسی عملکرد بودجه سال 1398 ستاد کل و لایحه بودجه سال 1399

بررسی عملکرد بودجه سال 1398 ارتش جمهوری اسلامی ایران و لایحه بودجه سال 1399

بررسی عملکرد بودجه سال 1398 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لایحه بودجه سال 1399

 

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

دوشنبه

ادامه بررسی محورهای استیضاح جمعی از نمایندگان  مجلس شورای اسلامی از وزیر  کشور در اجرای ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس

انتخاب سه تن از اعضای  کمیسیون جهت تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده 41 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه شنبه

استماع گزارش موسسه جهاد نصر (عمومی غیردولتی ) درخصوص عملکرد این موسسه به عنوان دستگاه اجرایی طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان های خوزستان و ایلام  و ضرورت اجرای فاز دوم این طرح

استماع گزارش عملکرد سازمان نقشه برداری کشور درخصوص نقش این سازمان در همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور و پیشگیری از وقوع بحرانهای احتمالی با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاونان ایشان

ادامه  بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 

کمیسیون انرژی

دوشنبه

تبادل نظر درخصوص چگونگی بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور.

انتخاب و معرفی سه (3) نفر از اعضای  کمیسیون انرژی جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده (41) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

بررسی لایحه بودجه سـال 1399 کل کشور و عملکرد بودجه سال 1398 در حوزه وزارت نفت.

سه شنبه

بـررسی تبصره های ارجـاعی لایحـه بـودجه سـال 1399 کـل کشـور

ادامه بـررسی تبصره های ارجـاعی لایحـه بـودجه سـال 1399 کـل کشـور

 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه

رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

دوشنبه(دو جلسه صبح و عصر)

رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه شنبه(دو جلسه صبح و عصر)

رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 

کمیسیون بهداشت و درمان

دوشنبه

استماع اخبار  

استماع گزارش مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص میزان تخصیص اعتبارات در سال 98 و بررسی وضعیت منابع و مصارف وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ،دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

سه شنبه

استماع اخبار

استماع گزارش مسئولین  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، کمیته امداد امام (ره) ، سازمان بهزیستی ، سازمان تامین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، جهاد دانشگاهی در خصوص میزان تخصیص اعتبارات در سال 98و بررسی وضعیت منابع و مصارف وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه ،دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای  مجلس شورای اسلامی

 

کمیسیون صنایع و معادن

شنبه

 بررسی وضعیت صنعت خودرو با رویکرد تدوین بسته حمایتی و سیاستی

دوشنبه

اخبار

انتخاب سه نفر جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399  کل کشور (شماره چاپ 1712)

بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور  به شماره چاپ 1712

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور  به شماره چاپ 1712در کارگروههای تخصصی

سه شنبه

اخبار

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور  به شماره چاپ 1712در کارگروههای تخصصی

 

کمیسیون عمران

دوشنبه

انتخاب سه عضو کمیسیون عمران جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و معرفی گزینه انتخاب ناظر در شورای عالی مدیرت بحران

دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی منابع بخش حمل و نقل در بودجه سال 1399 کل کشور

دعوت از وزیر نیرو جهت بررسی منابع بخش آب و فاضلاب در بودجه سال 1399 کل کشور

دعوت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (با تمرکز بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

سه شنبه

بررسی تبصره و بندهای ارجاعی ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با دعوت از نمایندگان پیشنهاد دهنده، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کارگروه عمران شهری و روستایی وکارگروه ویژه

روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 

کمیسیون فرهنگی

دوشنبه

نشست مشترک کمیسیون فرهنگی و هیأت تحقیق و تفحص برای قرائت و تصمیم گیری در مورد گزارش از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی، ورزشی وابسته به وزارت وزرش و جوانان در 10 سال گذشته

استماع گزارش عملکرد رئیس جامعه المصطفی العالمیه(ص)

سه شنبه

انتخاب 3 نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده 41 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ادامه بررسی طـرح سامـاندهـی پیام رسان‌های اجتماعی

کمیته برنامه ، بودجه و اصلاح ساختار

روزهای یکشنبه تا چهارشنبه

بررسی اعتبارات دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 

کمیسیون قضائی و حقوقی

دوشنبه

انتخاب سه نفر از اعضاء به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی)

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بررسی بودجه پیشنهادی شورای حل اختلاف

بررسی بودجه پیشنهادی دیوان عدالت اداری

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور

بررسی بودجه پیشنهادی وزارت دادگستری

سه شنبه

 بررسی لایحه  بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی)

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان قضائی نیروهای مسلح

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور

بررسی بودجه پیشنهادی دادگاه ویژه روحانیت

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان پزشکی قانونی کشور

بررسی بودجه پیشنهادی دانشگاه علوم قضائی 

کارگروه حقوق جزا

یکشنبه

بررسی طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشورچاپ 1569

بررسی طرح تشکیل هیأت هماهنگی و نظارت بر زندانها چاپ1656

 

کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست

دوشنبه

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده(41) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

بررسی نحوه مشارکت بسیج سازندگی در تهیه و اجرای  برنامه ها و طرح های توسعه کشاورزی و روستایی کشور  با حضور مسئولین بسیج سازندگی - وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو- دیوان محاسبات- سازمان برنامه و بودجه- مرکز پژوهشها

 

نظرات کاربران

Parameter:439959!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین