صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » لوایح و طرح های کمیسیون
1398/09/05
0.0 (0)

لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر

لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دست بررسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دست بررسی است.

متن نامه ارسالی از سوی دولت به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

 

لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ 26/3/1398 هیأت وزیران به‌تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی

رئیس‌جمهور

 

متن این لایحه به شرح زیر است:

 

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر برای دولتهای حاشیه آن و با توجه به مسؤولیت آنها در حفظ دریای مذکور و توسعه پایدار منطقه و در راستای تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر برای اهداف صرفاً صلح‌آمیز و برای تقویت و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

عنوان لایحه: پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر(مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

ماده‌واحده- پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) مشتمل بر (15) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موضوع ماده (14) پروتکل الزامی است.

رئیس‌جمهور

وزیر کشور

وزیر امور خارجه   

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر  الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 ( 18 نوامبر 2010)

دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف‌ها» نامیده می شوند، با پیروی از موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 برابر با 18 نوامبر 2010، با آگاهی از اهمیت تحکیم و گسترش همکاری در مبارزه با تروریسم، با شناخت اینکه فعالیت تروریستی تهدیدی جدی برای کشورها، خطری برای سیاست و نظم دولت و همچنین رفاه و حیات مردم است، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 : طرف ها باید در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر طبق تعهدات بین المللی و قوانین دولت های خود همکاری کنند.

ماده 2: طرف ها باید نهادهای مجاز و صلاحیت دار دولت های خود را که مسئول هماهنگی وتعامل درچارچوب اجرای این پروتکل هستند به امین اعلام نمایند.

ماده 3 : همکاری و تعامل میان طرف ها در اشکال زیر صورت خواهد گرفت:

1. تبادل اطلاعات؛

2. برگزاری نشست های کاری و رایزنی ها؛

3. انجام تمرین های توافق شده و کارگاه های آموزشی؛

4. انجام اقدامات توافق شده و هماهنگ شده به منظور پیشگیری، شناسایی و مقابله با فعالیت های غیر قانونی با ماهیت تروریستی و پیامدهای آن.

ماده 4 : نهادهای مجاز دولت های طرف‌ها باید در چارچوب اجرای این پروتکل در موارد زیر به تبادل اطلاعات ‌بپردازند:

1. علائم آماده سازی برای انجام اقدامات تروریستی در دریای خزر؛

2. اشخاص حقیقی و حقوقی و همدستان آنان که در فعالیت های تروریستی درگیر (یا احتمالاً درگیر)بوده اند و همچنین کسانی که به دلیل چنین فعالیت هایی در دریای خزر بازداشت شده اند ؛

3. شناورهایی (کشتی هایی)که به ظن درگیر بودن در فعالیت های تروریستی مورد بازرسی قرار گرفته یا توقیف شده اند و همچنین در مورد اقدامات انجام گرفته در خصوص آنها و نتایج آن اقدامات؛

4. شیوه تعامل در فرایند انجام فعالیت های ضد تروریستی توافق شده؛

5. سایر موارد مورد علاقه متقابل.

ماده 5 : نهادهای مجاز دولت های طرف ها به منظور تعامل از تلفن، نمابر و پست الکترونیک (سامانه خودکار تبادل اطلاعات)  و سایر مجاری ارتباطی توافق شده استفاده خواهند کرد.

درخواست های مساعدت باید به صورت کتبی باشد. در صورت فوریت، چنین درخواست‌هایی می تواند به صورت شفاهی از طریق مجاری ارتباطی توافق شده همراه با تأییدیه کتبی بعدی، ظرف 72 ساعت صورت گیرد. تصمیم اتخاذ شده باید فوراً اطلاع داده شود.

نهادهای مجاز دولت های طرف ها در مورد نقاط تماس و روش های سازماندهی ارتباط میان خود توافق خواهند کرد.

ماده 6 : طرف‌ها، محرمانگی و نگهداری مناسب اطلاعات دریافت شده در چارچوب این پروتکل را تضمین خواهند کرد.

درجه محرمانگی اطلاعات و مطالب توسط طرف ارائه دهنده تعیین خواهد شد.

اطلاعات و مطالب دریافت شده نمی تواند بدون موافقت کتبی طرف ارائه کننده و بدون رعایت دقیق الزامات آن، برای طرف ثالث افشاء شود.

تبادل اطلاعات طبقه بندی شده باید به نحو مقرر به موجب قوانین دولت ارائه کننده انجام شود.

نهاد مجاز دولت طرف‌ درخواست شونده می تواند از ارائه اطلاعات درخواست شده، در صورتی که معتقد باشد این امر می تواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و سایر منافع مهم دولت لطمه زند یا با قوانین یا تعهدات بین المللی آن دولت مغایر باشد به صورت کلی یا جزئی خودداری نماید. تصمیم اتخاذ شده باید به صورت کتبی به اطلاع نهاد مجاز دولت طرف درخواست کننده برسد.

ماده 7 : نهادهای مجاز دولت های طرف ها می توانند به منظور هماهنگی اجرای فعالیت های توافق شده و همچنین حل و فصل مسائل ناشی از اجرای مفاد این پروتکل، نشست های کاری برگزار کنند.

نهادهای مجاز دولت های طرف‌ها می‌توانند حسب ضرورت، تصمیم‌ بگیرند که گروه‌های کاری برای توسعه برنامه های توافق شده در زمینه های خاص از همکاری و تعامل ایجاد کنند.

ماده 8 : طرف ها هزینه های خود در رابطه با اجرای این پروتکل را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص به طریق دیگری توافق شده باشد.

ماده 9 : طرف‌ها در فرایند همکاری به موجب این پروتکل از زبان‌های روسی و انگلیسی استفاده خواهند کرد.

ماده 10 : در صورت بروز هرگونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای مفاد این پروتکل، طرف ها باید آنها را از طریق مجاری دیپلماتیک و از طریق رایزنی ها و مذاکرات متقابل حل و فصل کنند.

ماده 11 : جمهوری آذربایجان امین این پروتکل می باشد.

ماده 12: مفاد این پروتکل بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین المللی که دولت های مربوطه آنها عضو آن هستند، تاثیری نخواهد داشت.

ماده 13 : هیچ چیزی در این پروتکل نباید به عنوان پیش تعیین کننده وضعیت حقوقی دریای خزر تلقی شود.

ماده 14: این پروتکل می تواند با موافقت متقابل طرف ها اصلاح و تکمیل شود. اصلاحیه‌ها و تکمله‌های این پروتکل بخش لاینفک آن خواهند بود و به صورت پروتکل‌های جداگانه منعقد شده،طبق ماده 15 این پروتکل لازم الاجرا می شوند.

ماده 15: این پروتکل برای دوره نامحدود منعقد می شود و در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراشدن آن توسط طرف‌ها، لازم الاجرا خواهد شد. هر طرف می تواند با دادن اطلاعیه ای به امین از این پروتکل خارج شود. این پروتکل برای آن طرف  به مدت 12 ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه ای توسط امین، لازم الاجرا خواهد بود.

این پروتکل در شهر آکتائو در تاریخ 21 مرداد ماه 1397 هـجری شمسی  برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در یک نسخه اصلی به زبان های آذری، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شد که همه متون دارای اعتبار یکسان می باشند.

در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرف ها باید به متن انگلیسی رجوع کنند.

نسخه اصلی این پروتکل نزد امین سپرده خواهد شد که وی باید نسخه های مصدق آن را برای همه طرف ها ارسال کند.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان

نظرات کاربران

Parameter:439058!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین