صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1398/09/27
0.0 (0)

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان همدان تعیین شد

با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای احد آزادیخواه بعنوان ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان همدان تعیین شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،با استناد به مفاد جزء "ح" بند 2 ماده 4 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 14/09/1395 و بر اساس رای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 21/07/1398 آقای احد آزادیخواه  ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان همدان انتخاب گردیدند.

منبع: ناظر +شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان همدان

نظرات کاربران

Parameter:450349!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون