صفحه اصلی » نظارت » اصل نودم
1398/08/25
0.0 (0)

محمدی

طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با حکمت قانون گذاری سازگاری ندارد

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، با حکمت قانونگذاری سازگاری ندارد و بهتر است با جامعیت بهتر مطرح شود. همچنین بهتر است در این راستا قوه قضائیه اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،داود محمدی در گفتگو با خبرنگار میزان پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مجلس گفت: اصل مسئله حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها، جزء سیاست های کلان نظام است و از جمله سیاستهای قوه قضائیه نیز تلقی می شود.

وی با بیان اینکه مسئله حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها این امر عقلانی و ضروری است تاکید کرد: اینکه بر اساس یک طرح مجازات تعزیری را به طور کلی به نصف برسانیم پسندیده نیست چرا که باید دقت نظر داشته باشیم و بدانیم جرایم با هم تفاوت های زیادی دارند. به عنوان مثال در برخی جرایم نباید تخفیف مد نظر قرار بگیرد.

محمدی با بیان اینکه مسئله حبس زدایی در برخی جرایم تعزیری در قوانین فعلی موجود است اظهار داشت: خلاء قانونی در این زمینه نداریم، تخفیف مجازات، تعلیق کیفر، آزادی مشروط و... را در قانون داریم که این از تاسیسات حقوقی است و می تواند ما را به اهداف کاهش جمعیت کیفری زندانها برساند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اگر قرار است در زمینه کاهش جمعیت زندانها اقدامی انجام دهیم باید این اقدام کاملا کارشناسانه باشد و همه ابعاد و جهات آن مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی کار خروجی مناسب و مطلوبی باشد.

محمدی تاکید کرد: بالاخره قانونگذار خیلی به دنبال تخفیف جرایمی که جنبه تألم روحی برای کلیت جامعه دارد و جامعه از آن متاثر می شود مانند جرایم امنیتی نیست.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری کامل نیست و جامعیت ندارد. قانون باید جامع و مانع باشد. ما نمی توانیم قانونی بگذاریم که اشکالات متعدد از آن استخراج شود.

وی بیان داشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با حکمت قانونگذاری سازگاری ندارد و بهتر است با جامعیت بهتر مطرح شود. همچنین بهتر است در این راستا قوه قضائیه اقدام کند.

نظرات کاربران

Parameter:438235!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون