صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1400/07/17
0.0 (0)

طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی بررسی می شود

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، طبق دستور اعلامی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (18 مهر)، سه شنبه (20 مهر) و چهارشنبه (21 مهر) جلسه علنی دارد که دستور آن به شرح زیر است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌ وکار

گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار(در اجرای تبصره(1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه     

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح مدیریت تعارض منافع  

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه مقاوله نامه بازرسی کار(1947)(1326) (شماره81)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (1981) (1360) (شماره 155) و پروتکل 2002 (1381) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر      

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(در اجرای تبصره(2)ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح حمایت از مالکیت صنعتی(در اجرای تبصره(2) ماده(100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)  

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری(در اجرای تبصره(2) ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح شفافیت آرای نمایندگان (در اجرای ماده(130)آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحی بند(5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه(دراجرای تبصره(2)ماده(100)آیین‌نامه داخلی با اولویت دردستورقرار گرفت)( این طرح با طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی به شماره ثبت (457)ادغام گردیده است)

 بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح ادغام سازمان تعاون روستایی در معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل سازمان تعاون در وزارت متبوع

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

2. گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (219) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

3. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین (در اجرای ماده (234) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(چاپ 54)

4. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور (در اجرای ماده (234) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(چاپ 64)

5. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی (در اجرای ماده (234) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپ 70)

نظرات کاربران

Parameter:497276!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون