1399/03/13
0.0 (0)

زحمات دولت را منکر نمی شویم، ولی چرا برای عبور از مشکلات برنامه ندارد

رییس مجلس شورای اسلامی گفت : نمایندگان محترم منکر زحمات دولت نیستند، بلکه قدردان تلاش های آنها هم هستند. تذکر دوستان این است که چرا دولت برنامه مشخص و مدونی برای عبور از مشکلات اقتصادی و قطع وابستگی اقتصادی به نفت در شرایط تحریم ندارد.

200602000211.mp4

نظرات کاربران

Parameter:457235!model&10326 -LayoutId:10326 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی مطالب صوت و فیلم

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون