صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1400/05/21
0.0 (0)

بررسی تقاضای استعفای زاکانی و طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس

رسیدگی به طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و بررسی تقاضای استعفای علیرضا زاکانی نماینده قم در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مطابق دستور هفتگی اعلام شده، مجلس در روزهای شنبه (23 مرداد) و یکشنبه (24 مرداد) جلسه علنی خواهد داشت که دستور آن به شرح زیر است.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (ارجاع از جلسه علنی)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین (تقاضای اولویت در جلسه علنی مورخ 6/5/1400 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق  

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار(1947)(1326) (شماره81)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (1981) (1360) (شماره 155) و پروتکل 2002 (1381) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار(در اجرای تبصره (1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (در اجرای تبصره(2)ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی(در اجرای تبصره(2)ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (در اجرای تبصره(2)ماده (100) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) 

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. بررسی تقاضای استعفای آقای علیرضا زاکانی نماینده قم (در اجرای مواد (91و92) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

2. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس)

3. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره(1) ماده(45) آئین نامه داخلی مجلس) (چاپ 28)

نظرات کاربران

Parameter:495365!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون