صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1399/02/26
5.0 (1)

دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی از 29 تا 31 اردیبهشت ماه سال 99

 

دستورکار جلسات علنی مجلس از 29 الی 31 اردیبهشت ماه اعلام شد که گزارش کمیسیون اقتصادی  درمورد بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار نمایندگان قوه مقننه قرار دارد  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسات علنی مجل از روز یکشنبه تا سه شنبه 21 الی 23 اردیبهشت ماه به شرح زیر اعلام شد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, 23)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات ؛ بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 1167) (سابقه : 862, 186)

گزارش کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 1050) (سابقه : 1050, 1049, 596, 393, 134)

گزارش کمیسیون اجتماعی ؛ بررسی طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپی : 1777)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ؛ بررسی استفساریه تبصره(1) بند«ذ» ماده(87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1696)

گزارش کمیسیون اقتصادی ؛ بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (چاپی : 1773)

گزارش کمیسیون فرهنگی ؛ بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش (چاپی : 1687)

گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی محیط زیست ؛  بررسی طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست (چاپی : 1688)

گزارش امور داخلی کشور شورا در مورد ؛ بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی (چاپی : 1782)

گزارش امور داخلی و شوراها ؛ بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها (چاپی : 1783)

گزارش امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور (چاپی : 1792)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن ؛ بررسی طرح تنقیح قوانین حوزه معدن (چاپی : 1810)

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان ؛  بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت (چاپی : 1869)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات ؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور (چاپی : 1769)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی (چاپی : 1862)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری ؛ بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)

گزارش کمیسیون آب منابع طبیعی و محیط زیست ؛  بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ؛ بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)

گزارش کمیسیون  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ؛  بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)

گزارش کمیسیون عمران ؛ بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1767)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1768)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) (چاپی : 1771)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ طرح دوفوریتی مقابله با اقدامان خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، شماره ثبت: 722، شماره چاپ سابقه: 1886

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی ؛ بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) (چاپی : 1784)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ؛ بررسی طرح تشکیل استان اصفهان شمالی (چاپی : 1503)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی (چاپی : 1851)

 

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد ؛ 

 گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی سانحه سقوط هواپیما تی آر شرکت هواپیمایی آسمان مسیر تهران یاسوج

کزارش نهایی کمیسیون فرهنگی  در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10سال اخیر

گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از علل نا کارآمدی شرکتهای خودرو ساز داخلی در حوزه کیفیت قیمت محیط زیست طراحی تکنولوژی فروش خدمات پس از فروش

گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

گزارش  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید ظرفیت ها آسیب شناسی و ارایه راهبرد . راهکار

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف تجربه کشورهای منتخب سیاست های پیشنهادی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی سیاستهاو مقررات خدمات ارزش افزوده پیامک تلفن همراه در ایران

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل 85 قانون اساسی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق اصل 85

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیزگی به لایحه استخدامی شهرداری ها طبق اصل 85 قانون اساسی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویه رسیدگی به حوادث بعد گرانی بنزین در شهرهای مختلف

گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه 4 دوره 10.

مراسم اختتامیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

نظرات کاربران

Parameter:456116!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون