صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1399/01/27
0.0 (0)

دستورکار صحن علنی مجلس در نخستین هفته اردیبهشت 99

دستورکار جلسه علنی مجلس در نخستین هفته اردیبهشت 99 اعلام شد که گزارش درآمد زایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در دستورکار نمایندگان خانه ملت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آتی سه شنبه و چهارشنبه 2 و 3 اردیبهشت ماه به شرح زیر اعلام شد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

گزارش کمیسیون مشترک در مورد بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد بررسی طرح استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ادمه رسیدگی به گزارش کمیسیون  قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

گزارش کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فن آوری در مورد بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

گزار ش کمیسیون وی‍‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد  بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها درباره بررسی طرح دهیاری ها

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010))

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)

گزارش کمیسون عمران در مورد بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

موارد ذیل در دستور هفتگی قرار دارد؛

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد درآمد زایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل 85

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین 1398 بررسی و علل وقوع آن به ویژه در شیراز و طرز کار دستگاه های مسئول

موارد ذیل در دستورهفته جاری قرار دارد؛

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی ( ثبت اختراع .طرح های صنعتی و علایم تجاری )

نظرات کاربران

Parameter:454897!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

شفافیت

بیشتر