صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1399/02/19
4.0 (1)

دستورکار صحن علنی مجلس از 21 تا 23 اردیبهشت ماه

دستورکار جلسات علنی مجلس از 21 الی 23 اردیبهشت ماه اعلام شد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار نمایندگان قوه مقننه است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آینده از روز یکشنبه تا سه شنبه 21 الی 23 اردیبهشت ماه به شرح زیر اعلام شد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (چاپی : 1389) (سابقه : 1317)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : 1057) (سابقه : 1056, 945, 905, 108)

گزارش کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر جرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1451) (سابقه : 989)

گزارش کمیسیون ویژه ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ؛ بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی (چاپی : 1630)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در  مورد ؛ بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1846)

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ؛ بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش (چاپی : 1687)

گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست ؛ بررسی طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست (چاپی : 1688)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی (چاپی : 1782)

گزارش کمیسیون امورد اخلی کشور و شوراها در مورد ؛ بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها (چاپی : 1783)

گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد ؛ بررسی طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور (چاپی : 1792)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن ؛ بررسی طرح تنقیح قوانین حوزه معدن (چاپی : 1810)

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان ؛ بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت (چاپی : 1869)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, 23)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی (چاپی : 1862)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی (چاپی : 1132) (سابقه : 594)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی (چاپی : 850) (سابقه : 849, 88)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ؛ بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (چاپی : 1002) (سابقه : 78)

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات فن آوری در مورد ؛  بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (چاپی : 1430)

گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی محیط زیست ؛ بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی (چاپی : 1356)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرا ی اصل 44 ؛ بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 1625)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد ؛ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد ، بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)

گزارش کمیسیون برنامه بودجه محاسبات ؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)

گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها ؛ بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی ؛ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1139) (سابقه : 1058)

گزارش کمیسیون عمران در مورد ؛بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (چاپی : 1737) 

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ؛   بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دردریاخزر(مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1767)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ؛ بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) (چاپی : 1768)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ؛ بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) (چاپی : 1771)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ؛ بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) (چاپی : 1784)

 موارد ذیل نیز در دستور هفته آینده قرار دارد ؛ 

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات آسیب ها و چالش های مرتبط با صنعت خودرو و طرز کار وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت های خودرو ساز داخلی

 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجای اصل 44 قنون اساسی در مورد در آمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی 

گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال اخیر 

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44  قانون اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید ظرفیت ها آسیب شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها 

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی اثات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف تجربه کشورهای مختلف سیاست های پیشنهادی در اجری ماده 40 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی خصوصی طبق اصل 85 قانون اساسی 

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی حمایت مالکیت صنعتی طبق اصل 85 قانون اساسی 

قانون اساسی  قانون اساسی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه استخدامی شهرداری ها طق اصل 85 

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف 

نظرات کاربران

Parameter:455799!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

شفافیت

بیشتر