صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن
1399/02/10
5.0 (1)

دستورکار صحن علنی مجلس از 14 تا 16 اردیبهشت ماه

دستورکار جلسه علنی مجلس از  14 الی 16 اردیبهشت ماه اعلام شد که گزارش کمیسیون ویژه درباره خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در دستورکار نمایندگان قوه مقننه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آتی یکشنبه تا سه شنبه 14 الی 16 اردیبهشت ماه به شرح زیر اعلام شد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون مشترک در مورد بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

گزارش کمیسیون آموزشو تحقیقات و فناوری در مورد بررسی طرح استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدات ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد بررسی طرح دهیاری ها

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010))

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور (در اجرای ماده (40) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی (در اجرای ماده (40) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال 1398و بررسی علل وقوع آن بویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاه های مسئول (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی مصوب 3 آذر 66 و ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

نظرات کاربران

Parameter:455461!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

شفافیت

بیشتر