داود سلیمانی

مشخصات

نام: داود نام خانوادگی: سلیمانی تاریخ تولد: 1336 حوزه انتخابیه: تهران-ری-شمیرانات-و-اسلامشهر
نام: داود
نام خانوادگی: سلیمانی
حوزه انتخابیه: تهران-ری-شمیرانات-و-اسلامشهر
داود سلیمانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226602!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر