صفحه اصلی » اخبار مجلس » اخبار صحن مجلس
450601 1398/10/01
0.0 (0)

جلسه نوبت عصر یکم دی مجلس؛ اعلام وصول لایحه موافقت نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اصلاح و همچنین لایحه موافقت نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر اعلام وصول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، اول دی ماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 14 و 14 دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در این نشست و در جریان اصلاح لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف ‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شده بود، موافقت کردند.

ماده‌واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده  و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مشتمل بر یک مقدمه و چهل و چهار ماده به‌شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:

3- در اجرای این کنوانسیون رعایت اصول 77، 125، 139 و همچنین بند 5 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در موارد بند 4 بخش یک ماده 6، بند 4 بخش یک ماده 13 و ماده 32 الزامی است.

همچنین نمایندگان در جریان اصلاح لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره یک ماده 9 این لایحه موافقت کردند.

در این تبصره آمده است؛ هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، درخصوص بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

در ادامه همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 17 این لایحه موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود.

در ادامه وکلای ملت، با اصلاح لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس اصلاحات انجام گرفته ماده (1) این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده (1) به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ورزش و امور جوانان کشور، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود با رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (2) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر موافقت کردند:

بند (پ) ماده (2): ورزش همگانی هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تأمین می‌کند.

بر اساس این گزارش جزء (4) بند (الف) ماده (4) با موافقت نمایندگان اصلاح شد.

در جزء (4) بند (الف) ماده (4) آمده است: ترویج ارزش‌ها و موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی – اخلاقی، منش پهلوانی در ورزش.

همچنین نمایندگان تبصره جزء (12) بند (الف) ماده (4) را به شرح زیر اصلاح کردند: فعالیت‌های رسمی تربیت بدنی مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه به جز فعالیت باشگاه‌های ورزشی آنها از شمول این بند مستثنی هستند.

نمایندگان جزء (6) بند(پ) ماده (4) را به شرح زیر اصلاح کردند: صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت خانه‌های جوانان.

بر اساس این گزارش یک تبصره به انتهای ماده (4) با موافقت نمایندگان به شرح زیر الحاق شد.

تبصره: بندهای (پ) و (ت) این ماده با رعایت مصوبه جلسه 287 مورخ 6 مرداد 71 شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب «اساسنامه شورای عالی جوانان» اجرا می‌شود.

همچنین جزء (1) بند (الف) ماده (5) به شرح زیر اصلاح شد.

در جزء (1) بند (الف) ماده (5) آمده است: اتخاذ سیاست‌های توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چارچوب قانون.

بر اساس این گزارش جزء (3) بند (الف) ماده (5) با موافقت نمایندگان اصلاح شد.

جزء (3) بند (الف) ماده (5): هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش  کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش در چارچوب قانون.

همچنین ماده (6) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش به شرح زیر اصلاح شد.

ماده 6: به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پاراالمپیک، جهانی، آسیایی، پاراآسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها، موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

همچنین در نشست امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده موافقت کردند.

ماده 2 این لایحه به این شرح اصلاح شد: دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به‌ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دارای پروانه مجاز درصدی از منابع موضوع ماده 5 حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10 آبان ماه 94 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 3 این لایحه موافقت کردند.

ماده 3 به این شرح اصلاح شد: شهرداری‌های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند براساس ضوابط و در چارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 20 اردیبهشت 83 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور را به‌عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری‌ ها، دولت می‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش‌بینی ‌شده برای همان شهرداری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اقدام کند.

نمایندگان نهاد قانون گذاری کشورمان در ادامه با لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایرن و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی موافقت کردند.

وکلای ملت در این نشست با کلیات لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری‌ـ صنعتی‌ چابهار موافقت کردند.

علی ابراهیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ های صحرایی به عرصه های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور، را قرائت کرد و گفت: براساس گزارش ‌های مردمی و تأیید سازمان حفظ نباتات کشور، از بهمن ماه سال 1397 تاکنون سطح گسترده‌ای از عرصه‌‌های طبیعی به‌خصوص در جنوب کشور، مورد هجوم جمعیت‌های میلیونی ملخ صحرائی قرار گرفت که با در نظر گرفتن احتمال گسترش خسارات ناشی از آن بر محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع، مورد توجه این کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذیربط واقع شد.

براساس این گزارش در نشست علنی نوبت عصر امروز بهارستان، لایحه موافقت نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر اعلام وصول شد.

مسعود گودرزی نماینده ممسنی و رستم، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، سیده فاطمه حسینی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، فردین فرمند نماینده میانه و علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان ناطقان میان دستور امروز قوه مقننه بودند.

به گزارش پارلیران؛ مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 17 و 13 دقیقه به صدا درآورد.

نظرات کاربران

Parameter:450601!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین