صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1397/09/25
0.0 (0)

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر

 عملکرد استان های کشور از حیث اجرای بودجه سالانه طی چهار ماهه اول سال از سوی معاونت نظارت ارزیابی شد.

در راستای وظایف اداره هماهنگی نظارت جامع مبنی بر ارزیابی بودجه چهار ماهه استان ها بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور بررسی و تحلیل  و ارزیابی بودجه چهار ماهه استان بوشهر از حیث تحقق مواد قانون بودجه سال 1397 صورت پذیرفت وارقام ذیل بدست آمد:

1-خلاصه وضعیت اجرای مواد قانون بودجه استان از حیث رعایت یا عدم رعایت قانون بدین ترتیب بوده است:

اجرای کامل قانون : 24 درصد،  اجرای ناقص قانون : 20 درصد، عدم اجرا قانون:         صفر درصد و فاقد عملکرد: 56 درصد

2-وضعیت بودجه عمومی استان:

میزان تحقق دریافت های عمومی: 78/23 درصد، میزان تحقق دریافت های اختصاصی : 44/18 درصد، میزان تحقق دریافت های اختصاصی دانشگاه ها : 18/22 درصد

3-وضعیت تخصیص و جذب اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای:

 

به دلیل عدم تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در چهار ماهه اول سال تخصیص اعتبار صورت نگرفته و پرداخت ها در قالب تنخواه بوده است.

نظرات کاربران

Parameter:377519!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون