صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1397/12/22
0.0 (0)

گزارش شماره 2

بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»

اداره کل ساماندهی امور ناظرین در این گزارش به بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته ÷رداخته است:

این گزارش به بررسی و تحلیل میزان درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از کل درآمدها و منابع عمومی دولت طی سال­های 1390 تا 1398 پرداخته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در سال­های مختلف با نوسان همراه بوده و پس از افزایش در سال 1391، در سال 1392 کاهش یافته و مجددا در  سال 1393 افزایش یافته و 1393 به 70 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده است. اما در سال­های بعدی این سهم کاهش یافته و به 65.7 درصد در سال 1397 تنزل نموده است. اما در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت مجددا افزایش یافته و پیش­بینی شده است که درآمدهای مالیاتی 73.6 درصد از کل درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل دهند. در طول سال­های 1390 تا 1395، درآمدهای مالیاتی به طور میانگین 67 درصد از درآمدهای عمومی دولت در بودجه مصوب را تشکیل داده­اند اما این نسبت در عمل به میزان 3 درصد بیشتر بوده و 70 درصد از درآمدهای عمومی تحقق­یافته­ی دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل داده است. طی سال­های 1392 تا 1395 همواره نسبت درآمدهای مالیاتی از کل مالیات­های وصول­شده بیشتر از نسبت مصوب بوده است.

شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه­های جاری در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 0.48 می باشد یعنی پیش­بینی شده است که معادل 48 درصد از هزینه­های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده و مابقی آن از محل فروش دارایی­ها و ثروت­های ملی جبران گردد. این شاخص در قوانین بودجه سال­های 1390 تا 1397 نیز همیشه کمتر از 50 درصد بوده است. این مسئله نشان می­دهد که دولت در جهت پوشش هزینه­های جاری خود از محل درآمدهای مالیاتی روندی کند و همراه با نوسان را طی نموده است

در مجموع در قوانین بودجه سال­های 1390 تا 1397 و لایحه بودجه سال 1398، 34/34 درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات اشخاص حقوقی تامین شده است که بیشترین نسبت درآمدهای مالیاتی را تشکیل می­دهد. در مقابل، کمترین سهم درآمدهای مالیاتی با 05/3 درصد مربوط به مالیات بر ثروت است. مالیات اشخاص حقوقی عمدتاً به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، شرکت­های دولتی و نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مربوط می­شود. اما در 9 سال اخیر، مالیات تعیین شده برای نهادهای مذکور، به طور متوسط تنها 0.18 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است.

 

نظرات کاربران

Parameter:394603!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون