صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها
1398/09/27
0.0 (0)

بررسی بودجه 99؛ دستورکار نخستین هفته زمستان کمیسیون های تخصصی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آتی و نخستین هفته زمستان به دنبال تقدیم لایحه بودجه 99 از سوی دولت به مجلس، بررسی آن را در دستورکار قرار داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از شنبه 30 آذرماه تا چهارشنبه 4 دی ماه به شرح زیر اعلام شد:

کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

یکشنبه

نشست کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

دوشنبه

نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

نشست با مسولان وزرات نفت و شرکت های زیرمجموعه برای بررسی پرونده پیرامون جمع آوری گازهای همراه نفت و سایر مسائل مطروحه در دعوتنامه ارسال شده

سه شنبه

نشست با اعضای هیات نظارت صندوق خسارت های بدنی و نهادهای مرتبط در حوزه تصادفات در خصوص تلفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی در سطح کشور

 

کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس

 

سه شنبه

ادامه بررسی پیشنهادات اصلاح آئین نامه داخلی در اجرای بند 9  سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) با حضور کارشناسان و مدعوین

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 644 با حضور طراح، عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

دوشنبه

بررسی لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برگشتی از شورای نگهبان

بررسی پیشنهادات نمایندگان در تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

با حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده و دستگاه‌ های اجرائی، دیوان محاسبات، بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سه شنبه

جمع بندی گزارش کمیسیون در تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کارگروه محیط کسب و کار

شنبه

ادامه بررسی نماگرهای آغاز کسب و کار، ثبت مالکیت، اخذ مجوزهای ساخت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد در اجرای  بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه   

 

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

یکشنبه

بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 99 (درصورت تعطیلی صحن علنی)

دوشنبه

تعیین اعضای کمیته 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص نقض قوانین مربوط به پذیرش دانشجو در وزارتین علوم،تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعیین اعضای کمیته ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم اجرای بند (ی) ماده (12) قانون بودجه سال 98 کشور در صدور احکام حقوقی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

بررسی استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

بررسی تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 99

سه شنبه

بررسی طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات زهرا ساعی، رضا شیران خراسانی (3فقره)، جلال محمودزاده (3فقره)، شهاب نادری، محسن بیگلری، محسن کوهکن، نادر قاضی پور و سعید باستانی (3فقره)

کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

بررسی پیشنهادات نمایندگان محترم درخصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

دوشنبه

کارگروه موارد خاص بررسی طرح پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (به ترتیب بندهای ارجاعی در ماده واحده) تبصره 2 (بندهای د-هـ)- تبصره هـ (بند ز)- تبصره 6 (بندهای الف- هـ- ک- ع) تبصره 9 (بندهای ج-ی-ن)- تبصره 10 (بند ب)- تبصره 11 (بندهای الف- ج)- تبصره 12(بندهای الف- ب) تبصره 14 (بند الف)- تبصره 16 (بندهای الف-ب) تبصره 17 (بند ب-ج) تبصره 18 (بندهای الف-ب-د) تبصره 21 (بندهای الف-ب-ج-د)

انتخاب ده نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال ایرانیان

سه شنبه

ارائه گزارش عملکرد سازمان نقشه برداری کشور

جمع بندی نهایی مصوبه کمیسیون در مورد لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کارگروه کار و روابط کار ادامه بررسی موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور متولیان صندوق های بازنشستگی

کمیسیون اقتصادی

شنبه

بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

یکشنبه

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آییننامه داخلی در خصوص نحوه پرداخت سود سپردهگذاران مؤسسات منحله وحدت (ارجاعی از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی)

ادامه بررسی ماده واحده و تبصرههای لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

دوشنبه

ادامه بررسی ماده واحده و تبصرههای لایحه بودجه سال 1399 کل کشورو همچنین پیشنهادهای نمایندگان محترم در خصوص لایحه مذکور

سه شنبه ادامه بررسی ماده واحده و تبصرههای لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و همچنین جمع‌بندی گزارش کمیسیون جهت ارائه به کمیسیون تلفیق

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

دوشنبه

بررسی پیشنهادات نمایندگان و موارد ارجاعی به کمیسیون در رابطه با لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه شنبه

جمع‌بندی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

دوشنبه

بررسی لایحه اصلاح ماده 35 آیین‌نامه معاملات شهرداری (اصلی)

بررسی لایحه بودجه 1399 کل کشور

سه شنبه

بررسی لایحه بودجه 1399 کل کشور

کارگروه ویژه بررسی لایحه بودجه سال 1399

شنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

یکشنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

دوشنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه‌شنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کمیسیون انرژی

شنبه

بررسی پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان درخصوص تبصره‌های ارجاعی لایحه بـودجه سـال 1399 کـل کشـور

ادامه بررسی پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان درخصوص تبصــره های ارجـاعی لایحـه بودجـه سـال 1399 کل کشـور

دوشنبه 

بررسی تبصره های ارجاعی لایحـه بودجـه سال 1399 کـل کشـور.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

شنبه

ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

یکشنبه

ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

دوشنبه

ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه شنبه

ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کارگروه دیوان محاسبات و امورمالی و اموال مجلس

کمیسیون بهداشت و درمان

دوشنبه

بررسی تبصره ها ارجاعی، پیشنهادات نمایندگان و جمع بندی لایحه بودجه 1399 کل کشور

کمیسیون صنایع و معادن

شنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور  به شماره چاپ 1712در کارگروههای تخصصی

یکشنبه

ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور  به شماره چاپ 1712در کارگروههای تخصصی

دوشنبه

بررسی نهایی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه شنبه

جمع بندی گزارش در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 

کمیسیون عمران

دو‌شنبه

دعوت از رحمانی فضلی وزیر کشور جهت بررسی سؤال علی ساری نماینده اهواز

ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (چاپ 1712 – فرعی) با دعوت از نمایندگان پیشنهاد دهنده سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس

بررسی آخرین وضعیت بازسازی ساختمان پلاسکو با دعوت از فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران

سه‌شنبه

دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی سؤال احمد بیگدلی نماینده خدابنده

ادامه بررسی تبصره ها و بندهای ارجاعی ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (چاپ 1712– فرعی) با دعوت از نمایندگان پیشنهاد دهنده، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس و جمع‌بندی گزارش کمیسیون

کارگروه بررسی بودجه سال 1399 کل کشور

شنبه

ادامه بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

یک‌شنبه

ادامه بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

دو‌شنبه

ادامه بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

سه‌شنبه

ادامه بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

چهار‌شنبه

ادامه بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کمیسیون فرهنگی

دوشنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (تبصره های ارجاعی به کمیسیون و پیشنهادهای نمایندگان)

سه شنبه

جمع بندی و ارائه گزارش لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کمیته برنامه، بودجه و اصلاح ساختار

یک شنبه

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

کمیسیون قضائی و حقوقی

دوشنبه

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق جهت بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

بررسی پیشنهادهای واصله ازسوی نمایندگان مجلس درخصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی)

جمع بندی مصوبات کمیسیون درخصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (بخش قضائی)

سه شنبه

بررسی طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

بررسی موادی از لایحه تجارت (کتاب دوم – اسناد تجاری)  ارجاعی از صحن مجلس

کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست

دوشنبه

بررسی پیشنهادهای نمایندگان درخصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و جمع‌بندی گزارش کمیسیون.

نظرات کاربران

Parameter:450369!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون