صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1397/08/30
0.0 (0)

انتخاب ناظر در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی

آقایان دکتر علی اسماعیلی و دکتر علی اکبر کریمی بعنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی انتخاب شدند.

با استناد به مفاد بند5 ماده39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 18/11/1386 و براساس رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 30/8/1397، آقای دکتر علی اسماعیلی نماینده  نور و محمود آباد و دکتر علی اکبر کریمی نماینده  اراک و کمیجان بعنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی انتخاب شدند.

نظرات کاربران

Parameter:378977!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون