صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1398/05/06
0.0 (0)

انتخاب ناظرین شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران انتخاب و منصوب شدند.
 

براساس رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/04/1398 و با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی آقایان فرج ا... رجبی (نماینده مردم شیراز)، مصطفی کواکبیان (نماینده مردم تهران)، اصغر سلیمی (نماینده مردم سمیرم) و ابوالفضل ابوترابی (نماینده مردم نجف آباد) به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران انتخاب و منصوب شدند.

نظرات کاربران

Parameter:422589!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون