صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1398/10/10
0.0 (0)

انتخاب مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

سید مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، با استناد به مفاد جزء 12 بند ب ماده 7 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بر اساس رای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 5/9/1398 آقای سید مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب گردیدند.

نظرات کاربران

Parameter:450981!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین