اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

Parliamentary union of the OIC member states

 
 
 

اعضا

اردشیر نوریان
اردشیر نوریان

چهارمحال بختیاری

شهرکرد بن و سامان

عبدالرضا عزیزی (شیروان)
عبدالرضا عزیزی (شیروان)

خراسان شمالی

شیروان

Parameter:450504!model&10344 -LayoutId:10344 LayoutNameشورای اجرایی بین المجالس

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین