صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1397/10/09
0.0 (0)

از حیث تخصیص و مصرف اعتبارات به تفکیک کمیسیون¬های تخصصی مجلس

استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی

احکام قانون بودجه سال 1397 کل کشوراز حیث تخصیص اعتبارو تکالیف دستگاههای اجرائی مرتبط با هریک کمیسیون های تخصصی مجلس استخراج شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی مجلس شورای اسلامی، در راستای دستور نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی پیگیری وضعیت اجرای بودجه سالانه از حیث تخصیص اعتبار و تکالیف دستگاههای اجرائی در این خصوص از طریق کمیسیون های تخصصی مجلس، احکام قانون بودجه سال 1397 از سوی کارشناسان این اداره کل مورد ارزیابی قرار گرفت و با تهیه جداول مورد نظر که در برگیرنده تکلیف، حکم قانونی،  مستند قانون، متن قانون مرتبط با حکم، اعتبار مصوب ، اعتبار تخصیص یافته، درصد تخصیص نسبت به اعتبار مصوب و عملکرد بود جهت ارسال به کمیسیون های تخصصی مجلس از سوی هئیت رئیسه آماده گردید تا طبق رویه سال گذشته، کمیسیون های تخصصی از طریق ارجاع جداول و شاخص ها به دستگاههای اجرائی مرتبط، نتیجه عملکرد دستگاه مربوطه را در جلسه علنی مجلس ارائه نمایند.

نظرات کاربران

Parameter:385501!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون