رئیس

علی اردشیر لاریجانی
علی اردشیر لاریجانی

قم

قم

اعضا

سید راضی نوری
سید راضی نوری

خوزستان

شوش

رحمت‌الله نوروزی
رحمت‌الله نوروزی

گلستان

علیآباد کتول

سید محمدعلی موسوی
سید محمدعلی موسوی

زنجان

خدابنده

فرج‌الله عارفی
فرج‌الله عارفی

کرمان

جیرفت و عنبرآباد

سید علی طاهری
سید علی طاهری

گلستان

گرگان و آققلا

جواد سعدون‌زاده
جواد سعدون‌زاده

خوزستان

آبادان

عبدالله سامری
عبدالله سامری

خوزستان

خرمشهر و جزیرة مینو

احمد سالک کاشانی
احمد سالک کاشانی

اصفهان

اصفهان

ابوالقاسم جراره
ابوالقاسم جراره

هرمزگان

بندرعبّاس قشم ابوموسی حاجیآباد و خمیر

عبدالله تمیمی
عبدالله تمیمی

خوزستان

شادگان

مهرداد بذرپاش
مهرداد بذرپاش

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

محمدسعید انصاری
محمدسعید انصاری

خوزستان

آبادان

احمد آریایی نژاد
احمد آریایی نژاد

هرمزگان

بندرعبّاس قشم ابوموسی حاجیآباد و خمیر

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:63186!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون