رئیس

علی نظری
علی نظری

مرکزی

اراک-کمیجان-و-خنداب

اعضا

نازمحمد ولیپور
نازمحمد ولیپور

گلستان

کردکوی-ترکمن-بندگز-و-کمیشان

عبدالحسین ناصری
عبدالحسین ناصری

گلستان

گرگان-و-آققلا

نقدی گل‌چشمه
نقدی گل‌چشمه

گلستان

گنبد-کاووس

سید محمود کاظم-دینان
سید محمود کاظم-دینان

مازندران

آمل

سبحان حسینی-حیدرآبادی
سبحان حسینی-حیدرآبادی

گلستان

گرگان-و-آققلا

سید-نجیب حسینی
سید-نجیب حسینی

گلستان

مینودشت-کلاله-گالیکش-و-مراوهتپه

طاهرآقا برزگر-تکمه‌داش
طاهرآقا برزگر-تکمه‌داش

آذربایجان-شرقی

بستانآباد

بهمن اخوان
بهمن اخوان

مرکزی

تفرش-آشتیان-و-فراهان

علی اصغر ابراهیمی
علی اصغر ابراهیمی

گلستان

علی اباد-کتول

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:62926!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون