صفحه اصلی»گروه های دوستی پارلمانی» دوره دهم

رئیس

کمال دهقانی فیروز آبادی
کمال دهقانی فیروز آبادی

یزد

تفت و میبد

اعضا

جواد کاظم نسب الباجی
جواد کاظم نسب الباجی

خوزستان

اهواز باوی حمیدیه و کارون

قاسم ساعدی
قاسم ساعدی

خوزستان

دشت آزادگان و هویزه

علی ساری
علی ساری

خوزستان

اهواز باوی حمیدیه و کارون

مباحث مطرح شده

گزارشات گروه دوستی

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:310670!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین