صفحه اصلی»گروه های دوستی پارلمانی» دوره دهم

رئیس

احمد امیر آبادی فراهانی
احمد امیر آبادی فراهانی

قم

قم

اعضا

محمد رضا صباغیان بافقی
محمد رضا صباغیان بافقی

یزد

مهریز بافق ابرکوه خاتم و بهاباد

علی محمد شاعری
علی محمد شاعری

مازندران

بهشهر نکاء و گلوگاه

محمد باسط درازهی
محمد باسط درازهی

سیستان و بلوچستان

سراوان سیب سوران و مهرستان

سید مرتضی خاتمی
سید مرتضی خاتمی

زنجان

ماه نشان ایجرود دهستانهای بوغداکندی و قلتوق

محمد حسینی (تفرش)
محمد حسینی (تفرش)

مرکزی

تفرش آشتیان و فراهان

ابوالفضل حسن بیکی
ابوالفضل حسن بیکی

سمنان

دامغان

مباحث مطرح شده

گزارشات گروه دوستی

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:310666!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین