صفحه اصلی»گروه های دوستی پارلمانی» دوره دهم

رئیس

مجید ناصری نژاد
مجید ناصری نژاد

خوزستان

شادگان

اعضا

عبداله سامری
عبداله سامری

خوزستان

خرمشهر

حسین رضا زاده
حسین رضا زاده

فارس

کازرون

یوناتن بت کلیا
یوناتن بت کلیا

مسیحیان آشوری و کلدانی

عبدالغفور ایران نژاد
عبدالغفور ایران نژاد

سیستان و بلوچستان

چابهار نیکشهر کنارک و قصر قند

سکینه الماسی
سکینه الماسی

بوشهر

کنگان دیر جم و عسلویه

مباحث مطرح شده

گزارشات گروه دوستی

مسیر های ارتباطی با گروه دوستی

Parameter:310671!model&8298 -LayoutId:8298 LayoutName+پوسته جدید -الگوی نمایش گروه دوستی پارلمانی8298

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین