صفحه اصلی » شفافیت » شفافیت
1397/04/13
5.0 (1)

شفافیت آرای نمایندگان(داوطلبانه)

بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته از وبگاه بیش از پانزده مجلس قانونگذاری کشور های مختلف، مولفه های زیر به عنوان مولفه های شفافیت شناسایی شد.

مولفه های شفافیت  درصحن علنی  مجلس  شورای اسلامی

شاخص

توضیح

اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)

مشخص بودن دستور هر جلسه از مجلس، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه

حضور و غیاب (و تأخیر) نمایندگان

اطلاعات دقیق حضور و غیاب و نیز تأخیر نمایندگان در صحن مجلس

محل نشستن نمایندگان

محل دقیق جایگاه نشستن نمایندگان مجلس در صندلی‌های خود در صحن

مشروح نطق‌ها

مشروح مکتوب و قابل جستجوی معنایی از نطق‌های نمایندگان در صحن مجلس

انتشار نظرات موافقان و مخالفان مرتبط با دستورجلسه

اسامی و متن موافقت و مخالفت نمایندگان مرتبط با دستور جلسه

پخش زنده و آرشیو ویدئوها

پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) تحولات صحن مجلس 

مشروح مصوبات و تحولات صحن

ارائه دقیق  و سریع مشروح مصوبات و تحولات مجلس، به صورت سیستمی و قابل جستجو

متن و مشخصات تذکرات

ارائه نظام‌مند و یکپارچه متن و مشخصات دقیق تذکرات ارائه شده از سوی نمایندگان

متن و مشخصات سؤالات

ارائه نظام‌مند و یکپارچه متن و مشخصات دقیق سوالات ارائه شده از سوی نمایندگان، و نیز پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزرا و رئیس‌جمهور

 

 

مولفه های شفافیت  درکمیسیون‌های مجلس

شاخص

توضیح

اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)

مشخص بودن دستور هر جلسه از مجلس، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه

حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء

اطلاعات دقیق حضور و غیاب و نیز تأخیر نمایندگان در هر یک از کمیسیون‌های مجلس

مشروح مصوبات و تحولات جلسات کمیسیونی

ارائه دقیق و سریع مشروح مصوبات و تحولات کمیسیون‌های مجلس، به صورت سیستمی و قابل جستجو

 

 

 

مولفه های شفافیت   نمایندگان

شاخص

توضیح

ارائه پیشنهاد طرح به مجلس(پیشنهاد دهنده اصلی)   

ارائه اسامی پیشنهاد دهندگان طرح به مجلس، به صورت دیجیتالی و قابل جستجو

حمایت از طرح

ثبت و اعلام عمومی فهرست حامیان هر طرح (یعنی امضا کنندگان هر طرح)

انتشار حقوق و مزایای نمایندگی

اعلام عمومی کلیه حقوق و مزایای نمایندگان محترم از محل نمایندگی مجلس

 

نظرات کاربران

Parameter:347680!model&7753 -LayoutId:7753 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی-شفافیت

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون