صفحه اصلی » شفافیت » شفافیت
1399/03/06
4.0 (1)

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب نمایندگان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

گزارش حضور و غیاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،  قوه مقننه در راستای سیاست شفاف‌سازی و در چارچوب انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعالیت نمایندگان مجلس در پانزدهمین گام، اقدام به انتشار گزارش از "اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی" کرده است.

احتراماً با توجه به موافقت کتبی تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر شفاف سازی وضعیت حضور و غیاب خود در جلسات صحن و کمیسیون های تخصصی، به پیوست گزارش اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ایشان جهت استحضار در پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر می گردد.

شایان ذکر است این گزارش صرفاً مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به صورت مکتوب وجود خواهد داشت.

همچنین یادآور می گردد از آنجا که این گزارش، کل تعداد نمایندگان را شامل نمی شود، ملاکی برای ارزیابی عملکرد نمایندگان از لحاظ منظم ترین حضور در جلسات علنی و کمیسیون ها و یا بیشترین مشارکت در رأی گیری های مجلس نیست.

" گزارش اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی

از تاریخ  1399/02/01 لغایت 1399/02/31 "

 

نظرات کاربران

Parameter:458123!model&7753 -LayoutId:7753 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی-شفافیت

شفافیت

بیشتر