صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره سوم » سال دوم

رئیس

سید محمدمهدی طباطبائی شیرازی
سید محمدمهدی طباطبائی شیرازی

خراسان

مشهد و کلات

هیات رئیسه

سید عباس موسوی
سید عباس موسوی

خوزستان

ایذه و باغلمک

سید ابوطالب محمودی
سید ابوطالب محمودی

اصفهان

گلپایگان و خوانسار

یارمحمد عرب‌عامری
یارمحمد عرب‌عامری

سمنان

گرمسار و آرادان

سید احمد حسینی زیدآبادی
سید احمد حسینی زیدآبادی

کرمان

سیرجان و بردسیر

سید محمدکاظم امام موسوی
سید محمدکاظم امام موسوی

خوزستان

شوشتر و گتوند

اعضا

آقایوسف طباطبائی‌نژاد
آقایوسف طباطبائی‌نژاد

اصفهان

اردستان

محمدعلی صدوقی
محمدعلی صدوقی

تهران

تهران

اخبار

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

آدرس تلفن نمابر وبگاه شماره پیامک
Parameter:63734!model&6768 -LayoutId:6768 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی نمایش کمیسیون ها6768

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون