صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دوم » سال دوم

رئیس

قربانعلی دری نجف‌آبادی
قربانعلی دری نجف‌آبادی

تهران

تهران

هیات رئیسه

غلامحسین نادی
غلامحسین نادی

اصفهان

نجفآباد تیران و کرون

حسین محلوج‌چی
حسین محلوج‌چی

اصفهان

کاشان آران و بیدگل

سید جلیل سیدزاده یزدی
سید جلیل سیدزاده یزدی

باختران

باختران

علی آقامحمدی
علی آقامحمدی

همدان

همدان و فامنین

اعضا

عبدالرضا هاشم‌زائی نهبندان
عبدالرضا هاشم‌زائی نهبندان

خراسان

فردوس طبس بشرویه و سرایان

ابوالقاسم وافی
ابوالقاسم وافی

یزد

تفت و میبد

سید محمدحسن نبوی
سید محمدحسن نبوی

بوشهر

بوشهر گناوه و دیلم

سید رسول موسوی
سید رسول موسوی

خوزستان

اهواز و باوی

علی موحدی ساوجی
علی موحدی ساوجی

مرکزی

ساوه و زرندیه

فؤاد کریمی
فؤاد کریمی

خوزستان

اهواز و باوی

اسماعیل فدائی
اسماعیل فدائی

مرکزی

سربند

لطیف صفری
لطیف صفری

باختران

اسلامآباد غرب و دالاهو

محمدباقر داودی
محمدباقر داودی

مازندران

کردکوی ترکمن بندگز و کمیشان

سید ابوالحسن حائری‌زاده
سید ابوالحسن حائری‌زاده

خراسان

بیرجند درمیان و خوسف

خداکرم جلالی
خداکرم جلالی

فارس

فیروزآباد فراشتبند قیر و کارزین

اسدالله بادامچیان
اسدالله بادامچیان

تهران

تهران

عبدالرضا اسدی‌نیا
عبدالرضا اسدی‌نیا

خوزستان

اهواز و باوی

اخبار

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

آدرس تلفن نمابر وبگاه شماره پیامک
Parameter:63627!model&6768 -LayoutId:6768 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی نمایش کمیسیون ها6768

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون