صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره اول » سال اول

رئیس

محمدرضا باباصفری زمانی
محمدرضا باباصفری زمانی

اصفهان

برخوار

هیات رئیسه

محمدعلی هادی نجف‌آبادی
محمدعلی هادی نجف‌آبادی

تهران

تهران

محمدعلی منتظری نجف‌آبادی
محمدعلی منتظری نجف‌آبادی

اصفهان

نجفآباد تیران و کرون

سید حسن شاهچراغی
سید حسن شاهچراغی

سمنان

دامغان

سید محمد خوئینی‌ها
سید محمد خوئینی‌ها

تهران

تهران

سید محمد خاتمی
سید محمد خاتمی

یزد

اردکان

اعضا

ابراهیم یزدی
ابراهیم یزدی

تهران

تهران

اخبار

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

آدرس تلفن نمابر وبگاه شماره پیامک
Parameter:63432!model&6768 -LayoutId:6768 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی نمایش کمیسیون ها6768

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون